Resurser

Grönatakhandboken

Grönatakhandboken är nu färdigställd och publicerad!

Den går att ladda ned och läsa på gronatakhandboken.se.

Handboken är uppdelad i tre delar där den ena berör Växtbädd och vegetation och den andra Tätskikt, betong och isolering. Den tredje är en vägledning som kopplar samman de båda handböckerna. Tryckta versioner av handböckerna finns tillgängliga på grönatak institutet och kan skickas vid beställning. Vi hoppas såklart att de blir väl spridda och att de finns i era bokhyllor i framtiden!

En rapport om arbetsprocessen med gröna tak finns också att ladda ner från samma webbsidor som boken. Den utgår från olika verkliga projekt och riktar sig framför allt till personer som ska projektleda och ha koll på hela arbetsprocessen. För mer information, gå in på greenroof.nu och läs mer om projektet.

Besök webbplatsen
Skärmavbild 2017-04-24 kl. 09.00.38

Scandinavian Green Roof Association

Scandinavian Green Roof Association (SGRA) är en ideell organisation med medlemmar från akademin, kommunala avdelningar, gröna takföretagare, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och stadsgrön infrastruktur.

Besök webbplatsen
scandinavian-green-roof.org

Dokument

Här hittar du flera intressanta publikationer som producerats. Till exempel efter projekt som SGRI på ett eller annat sätt har varit involverade i eller bara intressanta dokument som på ett eller annat sätt hänvisar till Ekostaden Augustenborg eller Augustenborgs Botaniska Takträdgård.