kompetenscenter

Inom blågröna lösningar

NYHET

Följ med på en cykeltur runt Malmö på temat ”Från tak till mark”.

Botaniska takträdgården fyller 20 år!

Botaniska Takträdgården som är en del av Ekostaden Augustenborg började anläggas 1999 och öppnade för besökare 2001. Takträdgården är världens första publika demo-anläggning av gröna tak. De gröna taken täcker mer än 9 500 kvm och det finns ca 600 meter gångbryggor runt om så att besökarna kan komma nära utan att skada växtligheten.

Våra tjänster

Vi erbjuder våra tjänster som underkonsulter till er som skall projektera gröna tak och gröna väggar.

Vill du lära dig mer om blågröna lösningar i Malmö? Kolla in våra turer.

Vi erbjuder utbildningar, webinar och föreläsningar om blågröna lösningar i staden.

Vi deltar kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi är en del av LFM30

Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Samarbetspartners

Gröna takinstitutet ägs av den ideella föreningen SGIA. Dessa är föreningens guld- och platinamedlemmar.

Kursen riktar sig till beställare, förvaltare, skötselpersonal, och anläggare som ansvarar för ett grönt tak.

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och blågröna lösningar? Välkommen att skriva upp dig på vår lista!