Kompetenscenter för blågröna lösningar

Läs om oss i Living Architecture Monitor som ges ut av Green Roofs for Healthy Cities i USA.

Förändring av verksamheten

Scandinavian Green Roof Institute AB (SGRI), helägt av den ideella föreningen Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA), kommer under 2024 att förändra sin verksamhet.

FoU-verksamheten har från och med 1 mars 2024 att flyttats över till IVL Svenska Miljöinstitutet som SGRI har samarbetat med i en rad olika forsknings- och innovationsprojekt i flera år.
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Från och med juni 2024 kommer studiebesök och föreläsningar att erbjudas via www.greenblueguide.se.

Föreningen kommer att fortsätta att äga
Scandinavian Green Roof Institute. Föreningen har ett väl upparbetat nationellt och internationellt nätverk genom Scandinavian Green Roof Institute. Föreningen kommer också att fortsätta dela ut Scandinavian Green Roof Award samt hålla i event för att verka för hållbara tätorter genom en ökad användning av grön infrastruktur.

Torsdag den 25 april kl 13 håller vi årsstämma i föreningen.

Passa på att göra din röst hörd genom att delta!

Information och anmälan via mail info@greenroof.se

projekt5

Vad är blågröna lösningar?

Blågröna lösningar är utformade med hänseende till både det gröna (vegetation) och det blå (vattenhantering). T.ex. parker, dagvattendammar, regnbäddar, gatuträd & gröna tak och fasader.