Nätverk för blågröna lösningar

Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) är en ideell förening som funderar som ett nätverk för blågröna lösningar. Föreningen äger Scandinavian Green Roof Institute (SGRI).

projekt5

Vad är blågröna lösningar?

Blågröna lösningar är utformade med hänseende till både det gröna (vegetation) och det blå (vattenhantering). T.ex. parker, dagvattendammar, regnbäddar, gatuträd & gröna tak och fasader.