Augustenborgs Botaniska Takträdgård
12345678910111213141516

Augustenborg Botaniska Takträdgård

Augustenborgs Botaniska Takträdgård är en plats för inspiration, forskning och utbildning. De första takytorna anlades 1999 med stöd från EU LIFE fund, Miljödepartementet och Malmö stad, och öppnades för besökare 2001. Takträdgårdens besöks-, utbildnings- och projektverksamhet drivs av Gröna tak-institutet i samarbete med Malmö Stad, E.ON, VA SYD och MKB, samt med fler av medlemsorganisationerna i Scandinavian Green Roof Association.

Idag är Augustenborgs Botaniska Takträdgård i framkant med att visa upp innovationer på gröna tak-marknaden och andra inspirerande möjligheter med gröna tak. Takträdgården har fler än 20 demo-ytor, med olika uppbyggnad, en rad produktlösningar och inspirationsträdgårdar för bland annat stadsodling och urban biodiversitet. Taken täcker mer än 9500 kvadratmeter och finns ovanpå lokaler där Serviceförvaltningen Malmö Stad har sin verksamhet.

Augustenborgs Botaniska Takträdgård tar emot bokade besök året runt och har öppet för allmänheten under sommaren.

1. Annuell-taket

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Växtmediet i den annuella ytan består av krossat tegel, tegelmjöl och kompost. Tegelkross är ett bra material för gröna tak då det väger lite, är poröst och kan hålla växttillgängligt vatten.

Vallmo (Papaver sp.), Blåklint (Centaurea cyanus) och Iberis (Iberissp.) är bland annat vad som såtts in här. Dessa är annueller vilket betyder att de blommar och frösår sig under en växtsäsong. De övervintrar alltså enbart som frön.

2. Halmbaserat tak

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård
Detta tak består av ett substrat som baserats på bland annat halm i dess botten. Taket var del i ett EU project med titeln Green Clime Adapt med syfte att testa gröna tak med lokala material.

3. Yta för forskning av mossor på gröna tak

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Nils Cronberg från SLU bedriver här forskning på mossor som trivs på extensiva gröna tak.

4. Biotoptaket

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Gröna tak kan vara en tillflyktsort för växter och djur när den urbana miljön blir allt mer exploaterad. Detta tak har designades för att efterlikna den mikromiljö och biodiversitet som hittats vid Limhamns kalkbrott – en hotspot för biologisk mångfald.

5. Peter Stahres minnesträdgård

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Peter Stahre var en eldsjäl inom området dagvattenhantering, såväl i Sverige som i världen. Peter var också involverad i Scandinavian Green Roof Association. På takträdgården finns en vattentrappa uppförd till minnet av Peter Stahre.

6. Örtutställningen

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Ett grönt tak bjuder tuffa väderförutsättningar vilket ett flertal av våra inhemska arter är väl anpassade för. I denna del av takträdgården har våra besökare möjlighet att bekanta sig närmare med ett urval av den svenska floran som kan växa på tunna växtbäddar om 10 cm.

7. Grästrädgården

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Grästrädgården anlades 2009 och olika typer av gräsarter utgör basen för trädgården. De designade delarna separeras dekorativt av en stengång. Genom gräset letar sig färgglada Echinacea purpureae och vita Allium tuberosum. Några av gräsarterna som planterats är Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’, Imperata cylindrical ‘Red Baron’ och Sesleria heufleriana.

8. Kullarna

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Malmö är en platt stad utan kullar så varför inte skapa sådana på ett tak? Kullarna är uppbyggda av frigolit under ett 15 cm tjock substratlager. Vegetationen här består av gräs och torrängsväxter som har en lång blomningssäsong.

9. Köksträdgården

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Vi på Augustenborgs Botaniska Takträdgård vill visa att tak med fördel kan användas till stadsodling. Solälskande grönsaksväxter och bärplantor som tomat och jordgubb växer här under sommarmånaderna i vår köksträdgård.

10. Testyta med hampa och biokol

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Hampa och biokol är möjligtvis två framtida gröna tak produkter. Inte minst biokol som är lätt, bryts ner mycket långsamt, håller lite vatten men vattnet är lättillgängligt för växter och buffrar näringsämnen. Dessutom klassas biokol som en kolsänka. På denna yta jämför vi en substratmix med biokol med en som innehåller kompost.

11. Försök med olika substratdjup

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Inom projektet ‘Kvalitetssäkra systemlösningar för gröna tak’ genomför SGRI och SLU försök med 32 ängsväxter och fyra olika substratdjup för att se överlevnads- och blomningsgrad.

12. Sandtak

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

I samarbete med Peter Korn, och tillsammans med våra deltagare i 2015 års gröna tak kurs har vi installerat ett försök med två sandodlade gröna tak. Peter Korns utgångspunkt är alltid naturen. Kunskapen om växternas naturliga ståndorter är nyckeln till hans sätt att odla dem på och med spänning inväntar vi hur taket ska utvecklas under 2016.

13. Mossutställningen

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Sommaren 2013 planterades 22 mossarter här efter att samlats in från diverse platser från Skåneregionen. Här finner du en del av de allra vanligaste mossorna i Sverige men också några mer sällsynta arter.

14. Innovationsutställning

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Här öppnade våren 2014 en innovationsutställning där medlemmar i Scandinavian Green Roof Association ställer ut sina bästa system och lösningar för hållbara gröna tak.

15. Innovationsutställningen: Veg Tech

×

16. Sedumutställningen

×
Augustenborgs Botaniska Takträdgård

Här växer inte enbart olika arter av fetknoppsläktet (Sedum) utan även en del arter ur fetbladssläktet (Phedimus). Båda släktena tillhör växtfamiljen Crassulaceae. Många Crassulaceae-växter benämns ibland som suckulenter vilket är ett samlingsnamn för torktåliga växter med köttiga blad eller stammar.