Hur länge vill ni vara här?

Augustenborgs Botaniska Takträdgård och Ekostaden Augustenborg

Augustenborgs Botaniska Takträdgård och Ekostaden Augustenborg

Guidade turer på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och Ekostaden Augustenborg kan bokas för grupper om 25 personer. Vi välkomnar större studiebesöksgrupper också men om ni är fler än 30 behövs två guider.

Innehåll

Turen börjar med en presentation av bakgrunden till Ekostaden Augustenborg med stadsdelens omvandling från dåligt rykte till världskänd ekostad. Därefter ett besök på Augustenborgs Botaniska Takträdgård som har fler än tjugo olika demonstrationsytor med olika gröna taklösningar.  Turen fortsätter med en promenad i ekostaden Augustenborg och stadsdelens unika öppna dagvattenhantering, gröna infrastruktur, fastighetsnära återvinning och gemensam odling med mera.

Pris för upp till 25 pers: från 3 000 kr
Studentpris för upp till 25 pers: från 1 600 kr
Pris för 30 – 50 pers med två guider från oss: från 5 600 kr
Studentpris för 30 – 50 pers med två guider från oss: från 3 000 kr
Pris fika: 40 kr/person

Merparten av de grupper som besöker Ekostaden Augustenborg och Takträdgården har ett fördjupat intresse inom ett särskilt område relaterat till hållbar stadsutveckling och grön infrastruktur. Vi erbjuder tekniska besök där ni får en större inblick inom ett valfritt specialområde och vilka åtgärder som vidtagits i Ekostaden.

Vänligen observera: Det tekniska besöken inkluderar kaffe & te och enklare fikabröd. Om ni önskar smörgås eller lunch så meddela det vid bokningsförfrågan. Har ni frågor eller önskemål kring innehåll i ert besök, tveka inte med att kontakta oss!

Pris för 25 pers: från 5 600 kr
Studentpris för 25 : från 3 200 kr
Kaffe och te ingår!

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg

Historien om Ekostaden Augustenborg är främst en historia kring social hållbarhet på kvartersnivå – från problemområde till mysig stadsdel. I detta besök går vi djupare in på en rad av de satsningar som genomförts. Vad kan vi lära från projektet Ekostaden Augustenborg?

I detta besök går vi djupare in på hur stadsdelen har växt fram från problemområde till mysig stadsdel  med fokus på boendemedverkan och miljö. Merparten av de miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i området, inomhus som utomhus, presenteras. Vi besöker ett flertal av de hållbarhetslösningar som finns i Ekostaden, däribland MKB:s nya spjutspetts-projekt Greenhouse, Framtidens Tvättstuga och ”Kaninhotellet”. Augustenborgs Botaniska Takträdgård och stora delar av dagvattensystemet visas också upp där några av de tekniska aspekterna diskuteras; vad har fungerat bra respektive mindre bra?

Upplägg

1. Föreläsning

Introduktion till Ekostaden

2. Tur

En längre ekostadsvandring

3. Rast

Te & kaffepause (fikabröd kan beställas)

4. Tur

Besök på takträdgården

Fördjupat tekniskt besök om gröna tak och gröna väggar

Fördjupat tekniskt besök om gröna tak och gröna väggar

Den tekniska aspekten av gröna tak och gröna väggar diskuteras på detaljnivå. Vad säger forskningsresultaten och vilka erfarenheter finns kring arkitektonisk grönska i Svenska förhållanden?

Augustenborgs Botaniska Takträdgård har en stor variation av gröna takytor som visar på de många möjligheterna med gröna tak. I besöket ingår en längre guidning på takträdgården och vi besöker även de exempel på gröna väggar och fasader som finns i Ekostaden. Vi diskuterar fördelar och nackdelar, kostnad, uppbyggnad, tekniska begränsningar och möjligheter med tak- och fasadgrönska.

Upplägg

1. Föreläsning

Möjligheter med gröna tak & väggar

2. Tur

Teknisk rundvandring på takträdgården

3. Rast

Te & Kaffepause (fikabröd kan beställas)

4. Tur

Ekostadsvandring

Urbana Ekosystemtjänster – i planering och praktiken

Urbana Ekosystemtjänster – i planering och praktiken

I detta besök diskuterar och jämför vi ett par verktyg och metoder som utvecklats för att underlätta planerings- besluts- och bedömningsprocesser. Vi diskuterar även vilka ekosystemtjänster som erhålls med blågrön infrastruktur – i stor och liten skala.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. ’Urbana ekosystemtjänster’ etablerar sig just nu i diskursen om en hållbar stadsutveckling. I detta besök diskuterar vi gröna tak, gröna väggar, stadsträd, smart dagvattenhantering, gräsfria gräsmattor, urbana ängar, och stadsodling som inslag för att öka och stärka urbana ekosystemtjänster. Vi diskuterar och jämför ett par verktyg och metoder som utvecklats för att underlätta planerings- besluts- och bedömningsprocesser. Besöket inleds med en rundvandring på takträdgården och i Ekostaden för att avslutas med en workshop: hur vi accelerera utvecklingen av en grönare och mer resilient stad? Vilka lösningar bör vi satsa på?

Upplägg

1. Tur

Besök i Ekostaden & på Augustenborgs Botaniska Takträdgård

2. Föreläsning

Ekosystemtjänster i planering & praktik

3. Rast

Te & kaffepause (fikabröd kan beställas)

4. Workshop

Hur accelererar vi utvecklingen?

Klimatanpassning med grön infrastruktur & hållbar dagvattenhantering

Klimatanpassning med grön infrastruktur & hållbar dagvattenhantering

Gröna tak, gröna väggar, stadsträd och öppen dagvattenhantering är viktiga redskap när vi möter ett mer extremt väder till följd av pågående klimatförändringar. I detta tekniska besök tittar vi närmare på dessa redskap utifrån klimatanpassning av urbana miljöer.

Ekostaden Augustenborg klarade sig bättre än många andra stadsdelar när 100 mm regn föll över Malmö den 31 augusti 2014, tack vare det öppna dagvattensystemet. Lokalt Omhändertagande av Dagvatten blir allt viktigare om tätbebyggda städer ska kunna möta klimatförändringar.

I detta fördjupade studiebesök diskuterar vi framtidens utmaningar med värmeböljor och kraftigare regn. Hur fungerar LOD-lösningar med dammar, kanaler, raingardens och svackdiken och hur kan de kompletteras med gröna tak och väggar? Studiebesöket inkluderar en längre guidning i Ekostaden där vi besöker områdets mest intressanta dagvattenlösningar.

Upplägg

1. Föreläsning

Klimatanpassning med gröna tak, fasader och träd i stadsmiljön

2. Tur

Rundvandring på takträdgården

3. Rast

15 min Te och Kaffepaus (fikabröd och lunch kan beställas separat)

4. Tur

En lång härlig ekostadsvandring med fokus på dagvattenlösningar

Skräddarsy ditt besök

Skräddarsy ditt besök

Vi erbjuder grupper heldagsbesök (6 timmar + 1 timmes lunchpaus) där ett besök i Ekostaden Augustenborg & takträdgård kombineras med en rundresa i Malmö inom området grönblå infrastruktur och urbana ekosystemtjänster.

Beroende på ert intresse & fokusområde kan även följande besöksmål ingå under dagen:

  • Västra hamnens lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, gröna
    satsningar samt strandängstak.
  • Hyllies gröna takpark på köpcentret Emporia.
  • Malmös främsta stadsodlings-initiativ
  • Östra Kyrkogården, Slottsparken m fl gröna sevärdheter

Vi erbjuder att ombesörja för lunchbeställning, transport och hotellbokning i samarbete med Scandorama grupp & konferens. Pris offereras och varierar beroende på gruppstorlek.

Välkommen att kontakta oss här med er förfrågan – så återkommer vi med mer information och offert. Eller skriv till: tour@greenroof.se

Vi kommer göra vårt bästa för att ge er ett lyckat och lärorikt besök!

Pris 1 grupp (upp till 20 pers): från 9 000 kr
Studentpris 1 grupp (upp till 20 pers): från 6 000 kr

1. Berätta vilka ni är!

By using this form you agree that this website stores and processes your information.
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

2. När vill ni komma?

Helgtillägg: SEK

till

3. Mer om gruppen

Vid besökare eller fler behövs 2 guider, vilket påverkar priset

Vid besökare eller fler behövs 3 guider, vilket påverkar priset

Vid besökare eller fler behövs 4 guider, vilket påverkar priset

4. Se över dina uppgifter

Tur0Beställare0Datum och tid0Grupp besökare, med studentrabatt. ingen studentrabatt.
Baspris (2 guider)[0]
0 extra besökare[0]
Lunch[0]
Kaffe/te och fikaFikabröd (Kaffe/te är inkluderat)[0]
Helgtillägg[0]
Totalt exkl. moms[0]
25% moms[0]
Totalt[0]

Priset kommer diskuteras

Beskriv era önskemål i rutan här nedan.

Betala med kort vid ankomsten

Faktura skickas efter besöket

By using this form you agree that this website stores and processes your information.
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda! Använd stegväljaren och fyll i alla fält.