IMG_5923

Bo01

Bo01 är idag en populär, attraktiv stadsdel i Malmö och ett välkänt internationellt ledande exempel på hållbar stadsutveckling. Hållbarhetssatsningarna i Bo01 har fått ett flertal utmärkelser och lockar studiebesök från hela världen. Satsningarna i Bo01 har också haft stor betydelse för det lokala arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i Malmö.