Styrelsen

Milan Obradovic

Ordförande

Ulrik Reeh

VegTech

Tobias Emilsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Per-Arne Nilsson

Miljöförvaltningen Malmö Stad

Carina Svensson

Kommunfullmäktige Malmö Stad

Himzo Sokolovic

Serviceförvaltningen, Malmö Stad

Henrik Aspegren

VA SYD

Annika Kruuse

Miljöförvaltningen Malmö Stad

Petra Bengtsson

Gatukontoret Malmö Stad

Mats Nilsson

MKB

Frida Persson

Boonkaew, MKB