Föreläsning

Vi besitter en unik kombination av expertis

Vi delar gärna med oss av vår kunskap till er organisation. Vare sig om ni vill ha en föreläsning online eller att vi deltar på en konferens har vi lösningen för er. Vi kan även sammanställa en rad föreläsningar för att skräddarsy en utbildningsdag för er.

Webinar

Man behöver inte resa långt för att ta del av bra föreläsningar. Vi har vana att presentera våra föreläsningar digitalt. Vi hjälps åt att skapa digitala rum där er organisation på bästa sätt kan ta del av våra föreläsningar.

Gästföreläsning

Vi kommer gärna till er organisation och föreläser. Oavsett om ni vill boka in oss som en del i en konferens eller utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation dyker vi gärna upp. Vi arbetar över hela Skandinavien och kan föreläsa på engelska vid behov.

Föreläsningspaket

Vi kan skräddarsy ett paket med flera föreläsare för att anpassa oss efter era behov. Vi ser då till att skapa en bred förståelse och helhetsbild för blågrön infrastruktur och ekosystemtjänster. Vi kan boka in ytterligare externa experter inom de områden ni är intresserade av.

Ämnen

DCIM100MEDIA

Ämne 1

Dagvattenhantering

I takt med att befolkningen växer gör även våra städer det. I och med detta ställs högre krav på förtätning för att vi inte ska förlora viktiga naturvärden och odlingsmarker. Dessa allt fler hårdgjorda ytor i våra städer leder till en ökad risk för översvämningar. Att kombinera grönska med dagvattenhantering är en nyckelfaktor för att få hållbara städer.

INNEHÅLL:

Varför blågrön infrastruktur är viktigt 

Praktiska exempel på blågrön infrastruktur. Bl.a. Gröna tak, gröna väggar, regnbäddar och öppna förstärkningslager.  

Noggrann genomgång av hur systemen fungerar och kan samverka för synergieffekter 

Lärdomar av tidigare projekt 

Ämne 2

Ekosystemtjänster

Med ekosystemtjänster menas allt vi människor får gratis från naturen som exempelvis pollinering, dagvattenhantering, koldioxidbindning med mera. Ekosystemtjänsterna delas upp i reglerande, stödjande och försörjande tjänster. När vi föreläser om ekosystemtjänster vill vi ge en förståelse av vikten av samspel mellan människa och natur.

Innehåll:

Vad innebär ekosystemtjänster 

Multifunktionella system som ger en bredd av ekosystemtjänster 

Naturbaserade lösningar i staden 

Hur vi kan maximera mängden ekosystemtjänster i och omkring våra städer. 

38-1024x652
Kungsparken,_Malmö,_augusti_2013

Ämne 3

Stadsträd

I våra städer är vi i högsta grad beroende av träd. De bidrar med skugga, hanterar stora mängder regnvatten, bidrar till renare luft och är boplatser åt många olika djurarter. För att få ett hållbart och resilient trädbestånd behövs planering och kompetens som spänner över förvaltningsgränser.

Innehåll:

Varför är stadsträd så viktiga för folkhälsan? 

Vad behöver ett träd? 

Utformning av långsiktigt hållbara växtbäddar för stadsträd 

Förvaltning och skötsel 

Trädplaner och inventering 

Ämne 4

Gröna byggnader

Taken och fasaderna i våra städer står ofta oanvända samtidigt som de ökar på den urbana värmeöeffekten. För att öka mängden ekosystemtjänster i städer behöver vi nyttja alla tänkbara ytor till grönska. Där har taken och fasaderna på byggnaderna en stor potential att bidra till en positiv utveckling mot mer hållbara städer. Gröna tak och gröna fasader isolerar våra byggnader mot värme, kyla och buller, vilket sparar energi. Samtidigt kan de fungera som viktiga bryggor och boplatser åt djur och insekter i våra städer. Dessutom har de potential att hantera stora mängder dagvatten.

Innehåll:

Hur fungerar gröna tak och gröna fasader? 

Praktiska tips inför dimensionering och val av material 

Förväntningar kontra begränsningar; ”Hur får vi ut maximalt av våra tak och fasader?” 

Drift och underhåll av gröna tak och fasader 

31-1024x683

Våra föreläsare

Helen-250x300-portrait

Helen Johansson

VD

Helen har lång erfarenhet av föreläsningsverksamhet och är den som håller i merparten av våra guidningar. Med bakgrund inom anläggning och skötsel har Helen den praktiska erfarenhet som krävs för att förstå hemligheten bakom en hållbar anläggning.

tanja-portrait

Tanja Hasselmark Mason

Trädgårdsingenjör

Tanja är expert inom blågrön infrastruktur och ekosystemtjänster. Tanja arbetar brett i olika utvecklingsprojekt och har således alltid en fot i framtiden med bra insikt i våra städers utveckling mot en mer hållbar grönblå infrastruktur.

b7068eb7-538b-436d-8423-6f46460e89c4

Gustav Nässlander

Trädgårdsingenjör

Gustav är expert inom stadsträd och grön infrastruktur. Gustav har lång erfarenhet av rådgivning rörande växtval, trädvård och trädplanering. Som ena halvan av podcasten ”Trädpodden” trivs Gustav bra framför stora folksamlingar, digitalt som fysiskt.

Vill ni veta mer?

Hör av er så återkommer vi så fort vi kan.