Vill ni lära er mer om blågröna lösningar?

Vi designar föreläsningar, seminarier, webinar, kurser och e-kurser inom gröna tak och andra blågröna lösningar.

Vi har designat vår egna baskurs om gröna tak, där skötsel ingår som ett av momenten. E-kursen genererar ett certifikat efter avslutad kurs.

hero5

Föreläsning & webinar

Våra föreläsningar i bland annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, stadsträd och gröna byggnader ser till att skapa en bred förståelse för blågröna lösningar och går att skräddarsy utefter era behov. Vi föreläser idag inom olika utbildningsinstitutioner och välkomnar fler givande samarbeten. Boka gärna också in oss som en del i en konferens/utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation.

tinier

Gröna & Blå lösningar i den cirkulära staden

Denna kurs fokuserar på blågröna lösningarna i våra täta städer. Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

IMG_6747

Sommarkurs Gröna Tak Malmö

Varje sommar organiserar vi vår sommarkurs i gröna tak. I kursen inkluderas även teori och platsbesök för gröna väggar! Sommarkursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Tanja Hasselmark Mason
Projektledare | Utbildningsansvarig

Några frågor?

Prata med Tanja.