Utbildning

Vi bedriver kursverksamhet & gästföreläser

Vi utgår från era önskemål, behov och kunskapsnivå när vi designar allt ifrån kortare föreläsningar till seminarier eller hela kurser. De innehåller både tekniska aspekter och praktiska exempel och kan givetvis kombineras med workshops eller studiebesök. Hör av er så berättar vi mer!

FÖRELÄSNINGSVERKSAMHET

Vi besitter en unik kombination av expertis inom blågrön infrastruktur. Vi delar gärna med oss av vår kunskap till er organisation. Vare sig om ni vill ha en föreläsning online eller att vi deltar på en konferens har vi lösningen för er. Vi kan även sammanställa en rad föreläsningar för att skräddarsy en utbildningsdag för er.

Digital Kursplattform

Vi har lanserat vår nya kursplattform för e-kurser med inriktning på blågrön infrastuktur. Alla våra kurser innehåller högkvalitativa video-föreläsningar med tillhörande kompetenstester. Vi riktar oss främst till landskapsarkitekter, studenter, byggingenjörer och skötselpersonal som vill fortbilda sig.

Fysiska kurser

tinymarketing

Gröna & Blå lösningar i den cirkulära staden

Kursen Grön Blå Svart Grå fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

image00040

Gröna Tak Sommarkurs

Vi organiserar varje sommar vår gröna tak-sommarkurs. I kursen inkluderas även teori och platsbesök för gröna väggar! Sommarkursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Nästa tillfälle: 28/6-2/7 2021, Malmö