Vill ni lära er mer om blågröna lösningar?

Vi designar föreläsningar, seminarier, webinar, kurser och e-kurser inom gröna tak och andra blågröna lösningar.

Vi har designat vår egna e-kurs om gröna tak, där skötsel ingår som ett av momenten. E-kursen genererar ett certifikat efter avslutad kurs.

hero5

Föreläsning & webinar

Våra föreläsningar i bland annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, stadsträd och gröna byggnader ser till att skapa en bred förståelse för blågröna lösningar och går att skräddarsy utefter era behov. Vi föreläser idag inom olika utbildningsinstitutioner och välkomnar fler givande samarbeten. Boka gärna också in oss som en del i en konferens/utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation.

tinymarketing

Gröna & Blå lösningar i den cirkulära staden

Denna kurs fokuserar på blågröna lösningarna i våra täta städer. Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

IMG_6747

Sommarkurs Gröna tak och väggar Malmö

Varje sommar arrangerar vi vår internationella sommarkurs om gröna tak och väggar. Såväl teori som praktik och platsbesök inkluderas. Sommarkursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Tove Lineskär
Projektledare

Några frågor?

Prata med Tove.