Ekostaden Augustenborg
12345678910111213141516171819202122

Eco-city Augustenborg

The Eco-city Augustenborg is a successful project in transforming a run-down neighbourhood into an environmentally sustainable and attractive place to live. Aspects of the Eco-city Augustenborg that may be highlighted in particular include the energy-efficient renovation work carried out on 1,600 rental apartments (89% of the housing stock in the area); the development of an integrated open storm water management system to solve local flooding problems and the use of green roofs. Also important was the active engagement of residents throughout the planning processes, especially in respect of waste management, car-pooling, recycling and composting.

Background and history

When built in the 1950s for the Malmö municipal housing company MKB, the Augustenborg residential area was a popular and modern neighborhood. By the 1970s, the flats had started to feel old-fashioned and people began moving from the area. In the 1990 – 2000, Augustenborg faced social and economic problems as well as physical degradation of buildings and outdoor areas, and meanwhile suffering from flooding in the basements on a yearly basis.

The Eco-city Augustenborg was launched in 1998 and was a project that involved various actors and departments within the City of Malmö including the Fosie City District Department and the Environment Department, as well as related stakeholders, including the municipal housing company MKB, community organisations and local non-governmental organisations (NGOs). The refurbishment was financed by the city together with MKB, the Swedish Governments ‘Local Investment Program’ and the EU Life fond.

Today the Eco-City Augustenborg still serves as laboratory and testbed for sustainable urban development, with new projects such as sustainable laundries and the innovative “Greenhouse” where residents are provided areas for cultivation as a part of their apartment.

  • Scandinavian Green Roof Institute offer guided tours and in-depth technical visits in the Eco-city Augustenborg.
  • Augustenborg won the UN WorldHabitat Award in 2010.

1. Ren hästkraft

×
Ekostaden Augustenborg

För att uppmärksamma arbetet med renhållning utan pekpinnar har Augustenborg häst och vagn som hjälper till med renhållningsarbetet.

2. Avfallshantering

×
Ekostaden Augustenborg

I Ekostaden har alla boende tillgång till fullständig sortering av sitt avfall – inklusive förpackningar, matavfall, farligt avfall, elavfall och frityroljor, i 14 miljöhus på området. I samarbete med VA SYD och SYSAV utvecklas och testas nya spännande lösningar. Bland annat har utrustning för bekväm sortering av avfall i små kök tagits fram och delats ut till alla boende i Ekostaden.

3. Teater Augusten

×

I denna teaterlokal huserade länge sällskapet Teater Augusten, med en ensemble bestående av lokala seniorer. Sedan 2017 samarbetar MKB med Malmö Amatörförening MAF för att fortsätta den stolta teatertraditionen i området.

5. Individuell mätning av varmvatten

×

Du betalar bara för det varmvatten du själv gör av med!

6. Växtvägg

×

Växtvägg med perenna växter som står sig från en säsong till nästa. Anlagd i samarbete med SLU Alnarp och Bara Mineraler.

7. Laddplatser elbil

×

Ekostaden Augustenborg var tidigt ute med att erbjuda laddning av elbilar till de boende i området. I takt med att utvecklingen går framåt byts äldre modeller av laddare till modernare.

8. World Habitat Award

×

2011 tilldelades vi World Habitat Award. Morten Ovesen, entreprenör och boende i området har skapat en förstorad replika av priset.

9. Grönt tak på Augustenborgstorg

×

Taket har designats med särskilt fokus på biodiversitet. Endast naturliga och återvunna material har används. Taket har skapats i samarbete med Scandinavian Greenroof Institute.

10. Stadsodling

×
Ekostaden Augustenborg

Augustenborgsbor odlar i individuella pallkragar och adopterade rabatter samt i gemensamma odlingar på gårdar, på Augustenborgs torg och längsmed cykelbanan på Norra Grängesbergsgatan 42.

11. Augustenborgs Botaniska Takträdgård

×
Ekostaden Augustenborg

På detta forsknings- och utvecklingscentrum för urban grönska finns över 9000 m2 gröna tak av olika typer. Takträdgården drivs av Scandinavian Green Roof Institute som tar emot studiebesök och visar såväl takträdgården som hela Ekostaden.

12. Augustenborgsskolan, Kretsloppshuset

×

Augustenborgsskolans kretsloppshus är en flexibel, demonterbar byggnad i hållbara material. I huset finns också flera miljötekniska innovationer.

13. Framtidens tvättstuga

×
Ekostaden Augustenborg

Tvättstuga 2.0 – Ett nytt koncept för tvättstugor som ska främja ett hållbart tvättbeteende och samtidigt skapa nya mötesplatser genom att de boende inte bokar upp hela tvättstugan, utan endast de maskiner de är i behov av. På detta sätt frigörs fler tvättpass – samtidigt som möten grannar emellan skapas. Vattnet från tvättmaskinerna leds via ett biologiskt reningssystem till det öppna dagvattensystemet.

14. Gnistan och kaninhotellet

×

Safija Imsirovic är den lokala eldsjälen som driver Augustenborgs egen fritidsverksamhet för barn från området.

15. Gröna tak

×

I Ekostaden Augustenborg har alla miljöhus och väderskyddade entréer till bostadshus gröna tak. Gröt tak finns även på seniorhuset Sommaren, butikerna vid torget och vissa byggnader på Augustenborgsskolan.

16. Kommunteknik, en hållbar industriplats

×

Ett av Kommuntekniks nyckelord är hållbarhet. På industriplatsen finner du bland annat gröna tak, bikupor, solceller, solfångare och gröna väggar.

17. Öppet dagvattensystem

×
Ekostaden Augustenborg

Vårt dagvattensystem är unikt i sitt slag och verkar bland annat för att minska belastningen på det kommunala nätet. I nära samarbete med Lunds Tekniska Högskola har en rad studier genomförts i området för att undersöka hur så väl vattenmassor som olika typer av ämnen i vatten rör sig i området vid olika nederbördsmönster.

18. Seniorboende & Café Sommaren

×

Med över 100 seniorbostäder erbjuder augustenborg ett vitalt boende för äldre, Café Sommaren är samlingsplatsen med caféverksamhet och aktiviteter.

19. Solceller

×

Helintegrerade solceller i söderläge med en installerad effekt på 36 kW. Den årliga produktionen av solel är ca 33 MWh, dvs mer än årsförbrukningen av el i 13 genomsnittliga lägenheter. En display visar den momentana produktionen och dagsproduktionen.

20. Spontanidrottsplats

×

Den nya spontanindrottsplatsen är ett samarbete med Fosie Stadsdel och Gatukontoret genom EU-projektet SÖM som ska stimulera till idrott och aktivitet.

21. Inter Act

×

De många dammarna i Ekostaden Augustenborg är livsmiljöer för många olika arter av vattenlevande fåglar. I denna damm har fågelträck gjort att halterna av näringsämnen blivit för hög och ett biologiskt reningssystem har satts in för att undersöka om detta kan återskapa balansen i dammen.

22. Fasader upplåtna till testbädd Blue Green City Lab

×

Fyra fasader i området har upplåtits för olika typer av testprojekt med fasadgrönska. Detta sker i ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget MKB och Blue Green City Lab, en testbädd för grönblå lösningar som syftar till att föra samman fastighetsägare och aktörer som på olika sätt kan erbjuda lösningar för att hantera dagvatten i urbana miljöer.