EKOSTADEN AUGUSTENBORG

Bakgrund

Ekostaden Augustenborg är ett samarbetsprojekt som omvandlade Augustenborg till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. När området byggdes på 1950-talet av MKB var Augustenborgs bostadsområde ett populärt och modernt grannskap. Vid 1970-talet hade lägenheterna börjat känna sig gammaldags och folk började flytta från området. Under 1990 - 2000 mötte Augustenborg sociala och ekonomiska problem såväl som fysisk försämring av byggnader och utomhusområden, och led under tiden av översvämningar i källarna på årsbasis. Ekostaden lanserades 1998 och var ett projekt som involverade olika aktörer och avdelningar i Malmö stad.

Pris

2010 fick Malmö FNs utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet i Ekostaden Augustenborg.

Turer

Green Roof Institute erbjuder guidade turer och djupgående tekniska besök i Ekostaden Augustenborg.

Snabbfakta om ekostaden

Utveckling

Ekostaden fungerar idag som en testbädd för hållbar stadsutveckling, med syftet att utveckla och testa nya typer av gröna innovationer.

Dagvattenhantering

För att lösa översvämmningsproblem samt bevattning av gröna tak implementerades ett integrerat och öppet dagvattenhanteringssystem.

Omfattning

Det energieffektiva renoveringsarbetet utfördes på 1 600 hyreslägenheter (89% av bostadsbeståndet i området).

Kommunikation

Bosatta i området var engagerade under hela planeringsprocessen och deltog i diskussioner kring t.ex. avfallshantering, bilpooling, återvinning och kompostering.

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och blågrön infrastruktur? Välkommen att skriva upp dig på vår lista!