Malmö-garage-outdoor-greenwall-4

Godsmagasinet

Granne med Saluhallen har parkeringshuset Godsmagasinet fått gröna väggar. Vatten samlas upp från parkeringshusets tak för att bevattna den gröna väggen, och därmed minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Förutom att den gröna väggen bidrar till en klimatsmart stad och människors välbefinnande och hälsa, finns det boplatser för både småfåglar och vildbin.