mkb-augustenborgs-fagelperspektiv-uppratad

Foto: Slussen, L.G Foto, Leif Gustafsson

Greenhouse

Greenhouse är ett av Sveriges mest hållbara bostadshus. Ett boendeform som gör det lätt att göra rätt och leva ett grönt och hållbart liv mitt i staden. De fantastiska odlingsmöjligheterna, i kombination med smarta och enkla lösningar för ett hållbart liv, gör huset unikt i sin karaktär. En annan viktig del i boendet är att cykeln är ett mer attraktivt och lättillgängligt transportmedel än bilen. Självklart är också källsorteringen optimalt planerad och hela huset i sig är byggt för att minska resursförbrukningen under husets livstid.