Vårt fokus är på gröna tak, gröna väggar och vegetation på bjälklag.

Låt oss vägleda er med vår expertis inom uppbyggnad, materialval och utformning av gröna tak och gröna väggar. Våra konsulttjänster riktar sig främst till landskapsarkitekter, byggingenjörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

IMG_6223

Vår vision

Alla projekt vi engagerar oss i skall resultera i stabila systemlösningar som levererar ekosystemtjänster under lång tid. Alltid med innovationsanda.

Stöd och rådgivning

Med god kännedom över utbudet på marknaden och en löpande omvärldsbevakning känner vi till de senaste innovationerna inom grönblå infrastruktur.

Idé- och konceptutveckling

Tack vare vår erfarenhet från VINNOVA-finansierade projekt behöver vi inte begränsa utan kan snarare inge mod och säkerhet mot nya djärvare lösningar.

Vägledning genom byggmöten

När bygghandlingarna är på plats arbetar vi proaktivt för att byggprocessen skall gå så smidigt som möjligt och för att slutresultatet skall bli en hållbar och hållfast konstruktion.

Skötselinstruktioner

Vi har stor erfarenhet av driftsskötsel av anläggningar och vet vad som krävs för ett lyckat resultat, både vad gäller intensiv och extensiv skötsel.

Tekniska beskrivningar

För oss är det viktigt att maximera ekosystemtjänsterna. Vi djupdyker gärna i materialval, växtval och dimensionering tillsammans med er.

Inventering av gröna tak

Det är viktigt att ha en bra översikt över ert bestånd. Vi utför gärna inventeringar av era gröna tak och inventerar allt från extensiva sedumtak till intensiva takträdgårdar på bjälklag.

IMG_8437

Gröna väggar och fasader

P-Hus Anna & Godsmagasinet

De gröna väggarna realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi bistod Malmö Stad med att skriva ansökan och genomförde konceptutveckling och projektering inför upphandling på uppdrag av Parkering Malmö.

Monterat 2019

Parkering Malmö

konsult5

Semi-intensiv takterass & extensivt våtmarkstak på förrådsbyggnad

Ohboy

Vi har bistått i hela processen från idé- och konceptutveckling, projektering, anläggning och till drift. Ohboy var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert. Vi ansvarar än idag för driften av de gröna taken på fastigheten.

Anlagt 2017
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel

konsult2

Kombinerat solcells- och ängstak

Kv Sofia

Vi bistod i projektering av takvegetationen som monterades i kombination med solceller. Vi har även bistått MKB med bedömning av slutbesiktning och genomförande. Kv Sofia var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert.

Anlagt 2018

MKB Fastighet AB

konsult6

Ängstak

Ohoj

Sedum-ört tak på hustak och frodigt ängstak på förrådslänga på innergården. Taken ingick som Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, med finansiering från VINNOVA. Vi bistod i projektering och var med och anlade taken.

Anlagt 2014

Hauschild+Siegel

Landskapsarkitekt: Morf

P1200124

Biotoptak med kalkstäppskaraktär

Holmastycket

Taket realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi stod för konceptutveckling och genomförde projektering. Efter anläggning stod vi även för besiktning av taket.

Anlagt 2019

MKB Fastighet AB

konsult3

Planerad takodling

Reco-Lab

Vi utvecklade tillsammans med NSVA en projektformulering och konceptskisser för en kommande takodling på Reco-Lab i Helsingborg. I arbetet ingick omvärldsbevakning, platsbesök, kostnadskalkyl tillika teknisk konsultation och dimensioneringsförslag. Resultatet blev en projektformulering med vision och mål för slutprodukten tillsammans med en affärsmodell för takodlingen.

Anlagt: Kommande

Uppdragsgivare: NSVA

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.