Stöd och rådgivning

Vi bistår med rådgivning inom gröna tak, vegetation på bjälklag, gröna fasader / levande väggar och blågröna lösningar i mark. Vi stöttar upp i allt från enstaka sakfrågor till vägledning och expertis genom hela processen!

Idé- och konceptutveckling

Med en fot i forskningen och stenkoll på innovativa blågröna systemlösningar hjälper vi er nå era visioner inom blågröna lösningar

 • Konceptskisser
 • Projektplaner
 • Workshops
 • Rätt lösning/ system på rätt plats

Tekniska beskrivningar

Ta hjälp av vår expertis för att säkerställa kvalitet och ett resultat som lever upp till visionen.

 • Systemval
 • Substrat
 • Växtval
 • Dimensionering
 • Upphandlingsunderlag
 • Bygghandling

Vägledning genom byggmöten

Vi erbjuder sakkunnigt stöd och expertis för att koordinera och säkerställa hållbara gröna och blå lösningar i ditt projekt.

 • Gröna tak / biotoptak
 • Levande väggar & gröna fasader
 • Systemval
 • Konstruktion
 • Lastkapacitet
 • Brand

Inventering av gröna tak

Genom inventering och utvärdering ser vi till att du får stenkoll på dina gröna tak

 • Inventering
 • Avvattning
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplaner

Skötsel & skötselinstruktioner

Vi har lång erfarenhet inom drift & skötsel av anläggningar, både vad gäller intensiv och extensiv skötsel.

 • Skötselplaner för gröna tak, väggar och bjälklagsgårdar
 • Skötsel på biotoptak
 • Utvecklingsplaner
 • Utbildning av skötselpersonal

Vår vision

Alla projekt vi engagerar oss i skall resultera i stabila systemlösningar som levererar ekosystemtjänster under lång tid. Alltid med innovationsanda.

IMG_1664

Gröna väggar och fasader

P-Hus Anna & Godsmagasinet

De gröna väggarna realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi bistod Malmö Stad med att skriva ansökan och genomförde konceptutveckling och projektering inför upphandling på uppdrag av Parkering Malmö.

Monterat 2019
Parkering Malmö

HolmaTorgMKB.juni2020_Cred_TanjaHasselmarkMason.SGRI_-scaled

Biotoptak med kalkstäppskaraktär

Holmastycket

Taket realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi stod för konceptutveckling och genomförde projektering. Efter anläggning stod vi även för besiktning av taket.

Anlagt 2019
MKB Fastighet AB

P1140675c-1024x912-panorama

Ängstak

Ohoj

Sedum-ört tak på hustak och frodigt ängstak på förrådslänga på innergården. Taken ingick som Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, med finansiering från VINNOVA. Vi bistod i projektering och var med och anlade taken.

Anlagt 2014
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Morf

konsult5

Semi-intensiv takterass/extensivt våtmarkstak

Oboy

Vi har bistått i hela processen från idé- och konceptutveckling, projektering, anläggning och till drift. Oboy var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert. Vi ansvarar än idag för driften av de gröna taken på fastigheten.

Anlagt 2017
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel

konsult2

Kombinerat solcells- och ängstak

Kv Sofia

Vi bistod i projektering av takvegetationen som monterades i kombination med solceller. Vi har även bistått MKB med bedömning av slutbesiktning och genomförande. Kv Sofia var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert.

Anlagt 2018
MKB Fastighet AB

Nilas Lätt
Projektledare

Några frågor?

Prata med Nilas.