Låt oss vägleda er med vår expertis

Vårt fokus är på gröna tak, gröna fasader och vegetation på bjälklag. Vi kan hjälpa er med vår expertis inom uppbyggnad, materialval och utformning av gröna tak och gröna väggar. Våra konsulttjänster riktar sig främst till landskapsarkitekter, byggingenjörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vår vision

Alla projekt vi engagerar oss i skall resultera i stabila systemlösningar som levererar ekosystemtjänster under lång tid. Alltid med innovationsanda.

Stöd och rådgivning

Vi känner till de senaste innovationerna inom blågröna lösningar.

Idé- och konceptutveckling

Med erfarenhet från VINNOVA-finansierade projekt kan vi inge mod och säkerhet mot nya djärvare lösningar.

Vägledning genom byggmöten

När bygghandlingarna är på plats ser vi till att slutresultatet blir en hållbar och hållfast konstruktion.

Skötsel & skötselinstruktioner

Vi har stor erfarenhet av driftsskötsel av anläggningar, både vad gäller intensiv och extensiv skötsel.

Tekniska beskrivningar

Vi djupdyker gärna i materialval, växtval och dimensionering tillsammans med er.

Inventering av gröna tak

Vi inventerar allt från extensiva sedumtak till intensiva takträdgårdar på bjälklag.

IMG_1664

P-Hus Anna & Godsmagasinet

Gröna väggar och fasader

De gröna väggarna realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi bistod Malmö Stad med att skriva ansökan och genomförde konceptutveckling och projektering inför upphandling på uppdrag av Parkering Malmö.

Monterat 2019
Parkering Malmö

konsult5

Oboy

Semi-intensiv takterass & extensivt våtmarkstak på förrådsbyggnad

Vi har bistått i hela processen från idé- och konceptutveckling, projektering, anläggning och till drift. Oboy var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert. Vi ansvarar än idag för driften av de gröna taken på fastigheten.

Anlagt 2017
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel

konsult2

Kv Sofia

Kombinerat solcells- och ängstak

Vi bistod i projektering av takvegetationen som monterades i kombination med solceller. Vi har även bistått MKB med bedömning av slutbesiktning och genomförande. Kv Sofia var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert.

Anlagt 2018
MKB Fastighet AB

P1140675c

Ohoj

Ängstak

Sedum-ört tak på hustak och frodigt ängstak på förrådslänga på innergården. Taken ingick som Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, med finansiering från VINNOVA. Vi bistod i projektering och var med och anlade taken.

Anlagt 2014
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Morf

HolmaTorgMKB.juni2020_Cred_TanjaHasselmarkMason.SGRI_-scaled

Holmastycket

Biotoptak med kalkstäppskaraktär

Taket realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi stod för konceptutveckling och genomförde projektering. Efter anläggning stod vi även för besiktning av taket.

Anlagt 2019
MKB Fastighet AB

konsult3

Reco-Lab

Planerad takodling

Vi utvecklade tillsammans med NSVA en projektformulering och konceptskisser för en kommande takodling på Reco-Lab i Helsingborg. I arbetet ingick omvärldsbevakning, platsbesök, kostnadskalkyl tillika teknisk konsultation och dimensioneringsförslag. Resultatet blev en projektformulering med vision och mål för slutprodukten tillsammans med en affärsmodell för takodlingen.

Anlagt: Kommande
Uppdragsgivare: NSVA

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.