Konsultation

Vårt erbjudande

Vårt fokus är på gröna tak, gröna väggar och vegetation på bjälklag. Vi erbjuder våra tjänster som underkonsulter till er som skall projektera gröna tak och gröna väggar i stora som små projekt.

Våra konsulttjänster riktar sig främst till landskapsarkitekter, byggingenjörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi ämnar att stötta med expertis inom specifika delar gällande uppbyggnad, materialval och utformning av gröna tak och gröna väggar.

Vår vision

Genom god kännedom om varje steg från idé och projektering till upphandling, installation och drift kvalitetssäkrar vi ert projekt. Vi har som mål att alla projekt vi engagerar oss i skall resultera i stabila systemlösningar som levererar ekosystemtjänster under lång tid. Alltid med innovationsanda.

Konsultprojekt

P1140672

Ohoj

Ängstak

Sedum-ört tak på hustak och frodigt ängstak på förrådslänga på innergården. Taken ingick som Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, med finansiering från VINNOVA. Vi bistod i projektering och var med och anlade taken.

Anlagt 2014
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Morf

kvsofia_drone-landscape (1)

Kv Sofia

Kombinerat solcells- och ängstak

Vi bistod i projektering av takvegetationen som monterades i kombination med solceller. Vi har även bistått MKB med bedömning av slutbesiktning och genomförande. Kv Sofia var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert.

Anlagt 2018
MKB Fastighet AB

ohboy_roof

Ohboy

Semi-intensiv takterass & extensivt våtmarkstak på förrådsbyggnad

Vi har bistått i hela processen från idé- och konceptutveckling, projektering, anläggning och till drift. Ohboy var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert. Vi ansvarar än idag för driften av de gröna taken på fastigheten.

Anlagt 2017
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel

Kompetensområde:

Intresserad av ett kostnadsförslag?

Skriv till oss så återkommer vi med mer information.