Hej! Vi ser fram emot att höra av dig.

Ekonomifrågor

tanjamason_contact

TANJA HASSELMARK MASON
Projektledare

Jag är utbildad trädgårdsingenjör och inom hållbar stadsutveckling med fokus på blågröna lösningar och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Kontakta mig om du vill veta mer om vår projektverksamhet.

helen_contact_test

HELEN JOHANSSON
VD

Jag har en bakgrund inom administration och marknadsföring i många olika branscher, och är också utbildad trädgårdsmästare med fokus på anläggning och skötsel.

Kontakta mig om du vill veta mer om våra föreläsningar eller gröna väggar och gröna tak.

IMG_0028

NILAS LÄTT
Projektledare

Hej! Jag har en bakgrund som utbildad landskapsarkitekt med stort intresse och kunskap inom dagvattenfrågor, klimatanpassning, gröna tak, gröna väggar, träd och växter.

Kontakta mig om du vill veta mer om våra konsulttjänster.

test

HUGO SETTERGREN
Projektledare

Jag är utbildad landskapsarkitekt med fokus på hållbar stadsplanering, har även en bakgrund inom gestaltning, projektering och förvaltning av utemiljöer.

Kontakta mig om du vill veta mer om våra studiebesök eller föreläsningar om vegetation och substrat.

Praktik

Vill du praktisera hos oss? I mån av behov och möjlighet tar vi emot praktikanter som kan stanna 3-6 månader och som kan hjälpa oss i vårt löpande arbete med projekt, guidningar mm. Hör av dig om du är intresserad!