Kunskapspaket 2030

Kunskapspaket 2030 är en samordnad satsning för att bidra till ökad kunskap kring Agenda 2030 hos fastighetsägare i Sofielund.

Om paketet

Som en del av projektet Case Sofielund erbjuder Gröna takinstitutet kunskapshöjande insatser under våren och hösten 2021. Du som fastighetsägare har möjlighet att deltaga helt gratis på webinarier, workshops, studiebesök och rådgivningstillfällen. Tillsammans skall vi arbeta för ett mer resilient Sofielund rustat för både varmare och blötare klimat. Det tjänar både du som fastighetsägare och de boende på.

Intro

Kunskapshöjande insatser inom blågrön infrastruktur

Ämnet berör klimatanpassning och hållbara lösningar som t.ex. trädplanteringar och gröna tak. Gröna takinstitutet informerar om vad du som fastighetsägare kan förvänta dig av de kunskapshöjande insatserna under året.

Upplägg

Vi håller först i ett webinar som sedan kombineras med ett studiebesök dagen efter.

1. Bakgrund och historia + Augustenborg

Vi kommer att börja med att titta på bakgrund och historia, och sedan går vi närmare in på projektet Ekostaden som inleddes 1998 och som faktiskt innebar att Malmö 2010 fick FN:s utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet.

Studiebesök (minst 5 pers)

Vi promenerar runt i Augustenborg och i Sofielund för att titta närmare på olika lösningar för en hållbar stadsdel - framför allt dagvattenhantering. Vi tittar både på vad som finns idag och också vad som skulle kunna göras. Vi samlas kl 12.00 utanför grindarna till Serviceförvaltningen på Augustenborgsgatan 26. Lunch kommer att serveras! 

2. Blågröna lösningar - byggnader

Denna gång går vi igenom vad det finns för blågröna lösningar för tak och fasader. Hur är systemen uppbyggda och vilka funktioner har dem?
Vad behöver man tänkte på vid beställning och sedan vidare till skötsel. Fokus ligger på konkreta lösningar och exempel.

Studiebesök (minst 5 pers)

Det bjuds på härlig lunch innan vi hoppar på cyklarna och tar oss till ett par olika stop för att titta på olika typer av gröna tak och gröna väggar. Ni kommer bl.a att få se ett tak med solceller och biotoptak kombinerat, ett våtmarkstak och även gröna väggar som ingår i ett forskningsprojekt.

3. Blågröna lösningar - mark

I detta webinariet tar vi oss ner från byggnaderna och fokuserar på blågröna växtbäddar och system som lämpar sig bäst på eller i mark. Vilka blågröna lösningar lämpar sig bäst för innergårdar, gator och torg? Vi fokuserar på lösningar för dagvattenhantering men lyfter fram vinsten med att tänka multifunktionellt. Här finns även utrymme att prata om social hållbarhet. Hur kan de blågröna lösningarna påverka trygghet och trivsel, hälsa och välbefinnande?

4. Workshop

Vad sägs om en workshop där ni får chansen att diskutera och planera för era visioner och planer - Här samlar vi kompetenser från det blågröna, vattenfrågor och energi.

5. Stadsträd

Varför behöver vi träd i staden? Och hur ska vi gå tillväga för att få ett livskraftigt trädbestånd? Dessa frågor besvarar vi under webinaret om Stadsträd. Vi kommer att gå igenom ekosystemtjänster, planering, växtbäddar och skötsel knutet till stadsträd.
Webinaret vänder sig till fastighetsägare som vill framtidssäkra sitt trädbestånd. Inga förkunskaper krävs.

Studiebesök mark och stadsträd (minst 5 pers)

Vi tar en gemensam cykeltur genom centrala Malmö för att titta på innovativa och multifunktionella trädplanteringar. En bred introduktion till växtkännedom utlovas också.