Kurser & Studieresa

GRÖNA & BLÅ LÖSNINGAR I DEN CIRKULÄRA STADEN

Göteborg den 25:e Januari 2019


Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

Pris: 3 600 (exkl. moms)

Registrera dig här →

I kursen ingår:

  • Biokol och dess funktion i blå-gröna systemlösningar
  • Tekniska system och uppbyggnad av urbana blå-gröna lösningar
  • Ta vara på vattnet
  • Drift och skötselBiokol och dess funktion i blå-gröna systemlösningar

Vilka möjligheter finns för att skapa cirkulär fosforanvändning genom pyrolys av olika organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, rötslam, mm.)? Vad har biokol för kapacitet att förbättra blågröna lösningar och stärka urbana ekosystemtjänster?

Tekniska system och uppbyggnad av urbana blå-gröna lösningar

Vad finns det för lösningar idag för gröna tak, gröna väggar, biodiversa markplanteringar, stadsträd, regnbäddar, biofilter och andra blågröna lösningar för flödesutjämning av dagvatten? Hur kan dessa utformas så att funktion och nytta optimeras? Vi fokuserar på systemlösningar för bättre dagvattenhantering, näringsflöden och resilienta ekosystem.

För mer information om kursen är du välkommen att kontakta oss på:
course@greenroof.se

Ta vara på vattnet

Vad finns det för möjligheter för regnvattenskörd? Det finns också lösningar som lokalt renar gråvatten. Men vilka regler, krav och andra förutsättningar kan vara begränsande och/eller möjliggöra en resurseffektiv vattenanvändning för t.ex. bevattning?

Drift och skötsel

Driften är det som i slutändan säkerställer och bibehåller en fungerande anläggning. Hur ska olika lösningar utformas för att underlätta för driften? Vilka insatser underlättar för minskade driftkostnader och bibehåller estetiska kvalitéer?Gröna Tak Sommarkurs

Malmö den 26:e – 29:e juni 2018

Vi på Scandinavian Green Roof Institute organiserar för sjätte sommaren i rad vår gröna tak-sommarkurs. I kursen inkluderas även teori och platsbesök för gröna väggar! Sommarkursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

I sommarkursen ingår

  • Föreläsningar om planering, installation och underhåll av extensiva och intensiva gröna tak och gröna väggar.
  • Seminarier om en rad olika gröna taklösningar, substrat och växtval, samt design av gröna tak för biologisk mångfald, odling på tak och gröna tak i kombination med solpaneler.
  • Fullskalig installation av ett grönt tak på ett tak i centrala Malmö.
  • En studieresa till sedumodlingsfält vid Tygelsjö utanför Malmö, samt många intressanta gröna tak och takträdgårdar i vår region.
  • Guidad tur i Ekostaden Augustenborg med dess unika öppna dagvattensystem.

För mer information om kursen eller för att registrera dig, välkommen att kontakta oss på:

course@greenroof.se

eller direkt till vår kursledare

Jonatan Malmberg +46 (0) 723 – 00 22 23  (vardagar 10:00-16:00).

 

Green Roof Policy & Planning Study Tour

Zürich & Basel den 26:e – 27:e maj 2016

Scandinavian Green Roof Association & Institute anordnar en årlig internationell studieresa.

2016 års studieresa begav sig till Schweiz i samarbete med Zurich University of Applied Science och researrangören Scandorama.

En grupp på 13 deltagare besökte sammanlagt 7 olika gröna tak och väggar i Basel och Zürich. Gruppen bestod av både entusiaster och professionella personer som sökte mer kunskap och inspiration  till framtida projekt.

Några av besöksmålen var MFO-park, Wollishofen, Basel Trade Fair Centre och Stucki. Nathalie Baumann var vår guide under resan. Med sin expertis visade hon gruppen de olika besöksmålen med entusiasm och engagemang.

Schweiz inspirerade gruppen till fullo med sina väl utvecklade gröna lösningar!

Sommaren 2017 planerar vi vår nästa studieresa. Håll dig uppdaterad om resmål och tidpunkt!

 

wollishofen