Kurser & Studieresa

Kurser & studieresa

Här nedan publicerar vi information kring kurser och studieresor.
Vill du veta mer? Hör av dig till kurs@greenroof.se

24/10/19, kl. 08-17 på SGRI i Malmö

Gröna & Blå lösningar i den cirkulära staden

Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

TBD

Gröna Tak Sommarkurs

Vi på Scandinavian Green Roof Institute organiserar varje sommar vår gröna tak-sommarkurs. I kursen inkluderas även teori och platsbesök för gröna väggar! Sommarkursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

TBD

Green Roof Policy & Planning Study Tour

Scandinavian Green Roof Institute anordnar internationella studieresor med besök på gröna tak och annan blågröna infrastruktur. Våra studieresor har gått till Basel, Zurich, London, Köpenhamn och Malmö. Varje vår planerar vi våra studieresor. Håll dig uppdaterad om resmål och tidpunkt!

VÅR FÖRENING

Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) är en ideell organisation med medlemmar från akademiska, kommunala avdelningar, gröna takentreprenörer, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och grön urban infrastruktur.

NYHETSBREV

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och grön infrastruktur? SGRI skickar ett nyhetsbrev 4 gånger om året, där vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i Skandinavien. Välkommen att skriva upp dig på vår lista!

Kontakt:
+46 (0) 40 – 94 85 20
info@greenroof.se

Adress:
Ystadvägen 56, Malmö