Malmö: den blågröna staden

eco-city-augustenborg

Ekostaden

Ekostaden Augustenborg är ett samarbetsprojekt som omvandlade Augustenborg till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. 2010 fick Malmö FNs utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet i Ekostaden Augustenborg.

aug-taktradgard-flygbild-liten

Botaniska takträdgården

Augustenborgs Botaniska Takträdgård är i framkant med att visa upp innovationer på gröna tak-marknaden och andra inspirerande möjligheter. Taken täcker mer än 9500 kvadratmeter!

mkb-augustenborgs-fagelperspektiv-uppratad

Greenhouse

Greenhouse är ett av Sveriges mest hållbara bostadshus. De fantastiska odlingsmöjligheterna, i kombination med smarta och enkla lösningar för ett hållbart liv, gör huset unikt i sin karaktär.

ohboy_roof

Ohboy

Cykelhuset Ohboy är byggt av firman Hauschild + Siegel, som har hela kedjan från arkitekt och byggherre till förvaltare av huset. Det ger en unik möjlighet att prova olika växtval och andra lösningar.

IMG_5923

Bo01

Hållbarhetssatsningarna i Bo01 har fått ett flertal utmärkelser och lockar studiebesök från hela världen. Satsningarna i Bo01 har också haft stor betydelse för det lokala arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i Malmö.

P1090079

Koggen

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har 5 strandängstak planterats med växter som ger ekologiska mervärden med 35-40 olika växtarter på varje tak. Här finns även trädstammar, stenrösen, kullar och insektshotell.

Neptunigatan_Malmö

Neptunigatan

Malmö har fått en ny stadsgata med blågrön infrastruktur och regnbäddar som möjliggör lokal fördröjning och rening av dagvatten. Över hamnkanalen har fem nya broar uppförts som förbinder Universitetsholmen med Västra hamnen.

kvsof

Kv. Sofia

Ett biotoptak främjar biologisk mångfald och ger högre biologiska värden än ett vanligt grönt sedumtak, och solcellerna producerar mer energi tack vare att växtligheten har en avkylande effekt.

Varvsparken-3-1024x683

Varvsparken

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Här är en skogsbiotop anlagd som är konstruerad med höjdskillnader och stora stenblock för att kännas autentisk.

IMG_8644

Anna

Parkeringshuset Anna med Sveriges äldsta lagliga graffitivägg fick 2019 även gröna väggar på tre sidor. Totalt ca 300 kvm champagnefärgade växtväggar med över 40 olika arter pryder numer fasaderna i öster, söder och väster tillsammans med insektshotell och fågelholkar.

IMG_1653

Godsmagasinet

Granne med Saluhallen har parkeringshuset Godsmagasinet fått gröna väggar. Vatten samlas upp från parkeringshusets tak för att bevattna den gröna väggen, och därmed minskar belastningen på stadens dagvattensystem.

Söderkulla,_Malmö

Söderkulla

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårdast av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken.

gm

Grönare Möllan

Området Möllevången i Malmö bestod mest av sten och hårda ytor. Krontäckningen var bara 8% och det var stora problem med översvämningar. Nu har Malmö stad planterat cirka 150 träd genom projektet Grönare Möllan. Här tittar vi på trädgropar i hårdgjord miljö, men också olika typer av regnbäddar och andra dagvattenlösningar.

emporia

Emporia

Takparken på köpcentret Emporia i Hyllie vann Scandinavian Green Roof Award 2013. Ägarna Sten & Ström ville att det gröna taket skulle bli tillgängligt för allmänheten. Takparken är 27 000 kvm stor och var bland de största i världen när den byggdes.

hyll

Hyllie

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Här tittar vi bland annat på smarta dagvattenlösningar i stort och smått.

brf2

BRF Källorna

En BRF som tidigare hade problem med översvämningar i sina källare har nu rustat upp gårdarna med regnbäddar med skelettjord dit allt vatten från både stuprör och gårdar leds, med mycket bra resultat.

IMG_1293

Södervärn

Här finner vi en multifunktionell plats där vegetation, dagvattenhantering och cykelparkering samsas på en yta. Päronträden bevattnas med regnvatten som leds ned i marken via dränerande hårdgjorda ytor. Växtbäddarna undertill fungerar även som ett stort dagvattenmagasin för att avlasta stadens dagvattensystem

MicrosoftTeams-image

Foajén

Ett kontorshus med en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över Malmö.