NEPTUNIGATAN

Malmö har fått en ny stadsgata med blågrön infrastruktur och regnbäddar som möjliggör lokal fördröjning och rening av dagvatten. Över hamnkanalen har fem nya broar uppförts som förbinder Universitetsholmen med Västra hamnen. Neptunigatan har gått från att vara en anonym bakgata kantad av parkeringsplatser och gamla industrifastigheter till att bli en rikt planterad huvudgata med egna filer för kollektivtrafik och breda cykelbanor på vardera sida.