Om oss

SGR Institute är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar.

Institutet grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Idag tar institutet emot studiebesök till takträdgården och ekostaden, deltar i forskning och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet, gästföreläser, ger konsultering till vår föreningsmedlemmar samt verkar för utveckling av marknaden.

Vår styrelse

MILAN OBRADOVIC
Ordförande

ULRIK REEH
Veg Tech AB

TOBIAS EMILSSON
Sveriges lantbruksuniversitet

PER-ARNE NILSSON
Malmö Stad (miljöförvaltningen)

CARINA SVENSSON
Malmö Stad (kommunfullmäktige)

HIMZO SOKOLOVIC
Malmö Stad (serviceförvaltningen)

HENRIK ASPEGREN
Sweden Water Research AB

PETRA BENGTSSON
Malmö Stad (gatukontoret)

MATS NILSSON
MKB Fastighets AB

FRIDA PERSSON BOONKAEW
MKB Fastighets AB

VÅR FÖRENING

Institutet ägs till 100% av föreningen SGIA. I vår styrelse är flera av föreningens medlemsorganisationer representerade, från utbildningssektorn, kommuner och privata företag inklusive merparten av Skandinaviens ledande företag inom gröna tak.

NYHETSBREV

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och grön infrastruktur? Institutet skickar ett nyhetsbrev 4 gånger om året, där vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i Skandinavien. Välkommen att skriva upp dig på vår lista!

Kontakt
+46 (0) 40 – 94 85 20
info@greenroof.se

Adress:
Ystadvägen 56, Malmö