Ett kompetenscenter för blågrön infrastruktur

Vi tar emot studiebesök, stora och små grupper från hela världen, där vi guidar och föreläser om gröna tak och väggar, Ekostaden Augustenborg, urbana ekosystemtjänster, klimatanpassning med grön infrastruktur och hållbar dagvattenhantering. Vi deltar kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet och gästföreläser. Vi ger även rådgivning och konsultation, och vi verkar för utveckling av den grönblå marknaden.

Vårt team

HELEN JOHANSSON
VD

TANJA H. MASON
Projektledare / utbildningsansvarig

GUSTAV NÄSSLANDER
Projektledare / rådgivningsansvarig

FELIX HOFWIMMER
Webbansvarig

JÖRGEN SVENSSON
Vaktmästare
Botaniska takträdgården