Om oss

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar. Institutet grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Idag tar institutet emot studiebesök till takträdgården och ekostaden, deltar i forskning och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet, gästföreläser, ger konsultering till SGRAs medlemmar samt verkar för utveckling av marknaden.

SGRI ägs till 100% av den nordligaste gröna tak-föreningen i Europa, Scandinavian Green Roof Association. I vår styrelse är flera av föreningens medlemsorganisationer representerade, från utbildningssektorn, kommuner och privata företag inklusive merparten av Skandinaviens ledande gröna tak företag.
 
Vår styrelse
 

 

SGRI-office-in-augustenborg