Om oss

Green Roof Institute är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar.

Institutet grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Idag tar institutet emot studiebesök till takträdgården och ekostaden, deltar i forskning och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet, gästföreläser, ger konsultering till SGIAs medlemmar samt verkar för utveckling av marknaden. SGRI ägs till 100% av den nordligaste gröna tak-föreningen i Europa, Scandinavian Green Infrastructure Association. I vår styrelse är flera av föreningens medlemsorganisationer representerade, från utbildningssektorn, kommuner och privata företag inklusive merparten av Skandinaviens ledande gröna tak företag.

Vår styrelse

MILAN OBRADOVIC
Ordförande

ULRIK REEH
VegTech

TOBIAS EMILSSON
SLU

PER-ARNE NILSSON
Miljöförvaltningen Malmö Stad

CARINA SVENSSON
Kommunfullmäktige Malmö Stad

HIMZO SOKOLOVIC
Serviceförvaltningen, Malmö Stad

HENRIK ASPEGREN
Sweden Water Research AB

PETRA BENGTSSON
Gatukontoret Malmö Stad

MATS NILSSON
MKB Fastighets AB

FRIDA PERSSON BOONKAEW
MKB

VÅR FÖRENING

Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) är en ideell organisation med medlemmar från akademi, kommunala avdelningar, gröna takentreprenörer, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och grön urban infrastruktur.

NYHETSBREV

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och grön infrastruktur? SGRI skickar ett nyhetsbrev 4 gånger om året, där vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i Skandinavien. Välkommen att skriva upp dig på vår lista!

Kontakt:
+46 (0) 40 – 94 85 20
info@greenroof.se

Adress:
Ystadvägen 56, Malmö