SGRI är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar.

Scandinavian Green Roof Institute grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Institutet ägs till 100% av den nordligaste gröna tak-föreningen i Europa, Scandinavian Green Infrastructure Association. I vår styrelse är flera av föreningens medlemsorganisationer representerade, från utbildningssektorn, kommuner och privata företag inklusive merparten av Skandinaviens ledande grönatakföretag. Gemensamt är att alla har ett stort engagemang inom urban blågrön infrastruktur.

Vår styrelse

MILAN OBRADOVIC
Ordförande

ULRIK REEH
Veg Tech AB

TOBIAS EMILSSON
Sveriges lantbruksuniversitet

PER-ARNE NILSSON
Malmö Stad (miljöförvaltningen)

CARINA SVENSSON
Malmö Stad (kommunfullmäktige)

HIMZO SOKOLOVIC
Malmö Stad (serviceförvaltningen)

HENRIK ASPEGREN
Sweden Water Research AB

PETRA BENGTSSON
Malmö Stad (gatukontoret)

MATS NILSSON
MKB Fastighets AB

FRIDA PERSSON BOONKAEW
MKB Fastighets AB

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och blågrön infrastruktur? Välkommen att skriva upp dig på vår lista!