konsult4

Green Roof Institute grundades 2001

Green Roof Institute ägs av föreningen SGIA (Scandinavian Green Infrastructure Association) som bildade företaget år 2001. SGIA bildades med syftet att skapa ett nätverk för forskning vid Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö som öppnade för allmänheten samma år. Från och med hösten 2024 fungerar SGIA enbart som ett nätverk för blågröna lösningar. Föreningen har ingen verksamhet kvar på Augustenborg.

Vi är medlemmar i

Organisation

Styrelsen valdes på bolagsstämman den 25 April 2024.

HENRIK ASPEGREN
Ordförande
Sweden Water Research

PER-ARNE NILSSON
Ledamot
Miljöförvaltningen Malmö Stad

JOHAN LJUNGBERG
Ledamot
VegTech AB

TIM DELSHAMMAR
Ledamot
VA SYD

ANNA SORELIUS
Ledamot
Helsingborgs Stad

TOBIAS EMILSSON
Suppleant
SLU