Gröna takinstitutet

Vi besitter en unik kombination av expertis inom blågröna lösningar som vi gärna delar med oss av. Våra tre grundpelare är utbildning, konsultation och utvecklingsprojekt. Vårt bolag grundades 2001 av föreningen SGIA (Scandinavian Green Infrastructure Association) vars mål är att skapa ett nätverk för blågröna lösningar.

Medarbetare

Helen Johansson
VD / Guidningsansvarig

Tanja H. Mason
Projektledare / Utbildningsansvarig

Gustav Nässlander
Projektledare / Rådgivningsansvarig

Felix Hofwimmer
Webbansvarig

Jörgen Svensson
Vaktmästare
Botaniska takträdgården

Organisation

Styrelsen valdes på bolagsstämman den 20 april 2021 och består av följande personer:

Milan Obradovic (Ordförande)
Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö Stad (Vice ordförande)
Carina Svensson, Region Skåne (Ledamot)
Henrik Aspegren, Sweden Water Research (Ledamot)
Amanda Haux, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (Ledamot)
Martin Svedberg, MKB Fastighets AB (Ledamot)
Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub (Ledamot)
Marianne Beckmann, VA Syd (Suppleant)
Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet (Suppleant)
Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter AB (Suppleant)
Anna Sorelius, NSR (Suppleant)
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen (Suppleant)