Resurser

Resurser

På denna sida kan du hitta relevanta publikationer och länkar.

Grönatakhandboken

Handboken utgörs av två handböcker som berör växtbädd och vegetation respektive tätskikt, betong och isolering, samt en vägledning som kopplar samman de båda handböckerna. Även en rapport om arbetsprocessen togs fram. Den innehåller rekommendationer på förtydliganden, förbättringar och möjliga verktyg från idé till drift av en grön anläggning.

SCANDINAVIAN GREEN INFRASTRUCTURE ASSOCIATION

Scandinavian Green Infrastructure Association är en ideell organisation med medlemmar från akademin, kommunala avdelningar, gröna takföretagare, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och stadsgrön infrastruktur.

Svenska publikationer

Publications in English

VÅR FÖRENING

SGI Association är en ideell organisation med medlemmar från akademiska, kommunala avdelningar, gröna takentreprenörer, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och grön urban infrastruktur.

NYHETSBREV

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och grön infrastruktur? Institutet skickar ett nyhetsbrev 4 gånger om året, där vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i Skandinavien. Välkommen att skriva upp dig på vår lista!

Telefon
+46 (0) 40 – 94 85 20

Adress:
Ystadvägen 56, Malmö