Resurser

Resurser

På denna sida kan du hitta relevanta publikationer och länkar.

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Projektet har 14 partners - alltifrån etablerade universitet och större företag till småföretag och kommuner.

Grönatakhandboken

Handboken utgörs av två handböcker som berör växtbädd och vegetation respektive tätskikt, betong och isolering, samt en vägledning som kopplar samman de båda handböckerna. Även en rapport om arbetsprocessen togs fram. Den innehåller rekommendationer på förtydliganden, förbättringar och möjliga verktyg från idé till drift av en grön anläggning.

Svenska publikationer

Publications in English

VÅR FÖRENING

Institutet ägs till 100% av föreningen SGIA. I vår styrelse är flera av föreningens medlemsorganisationer representerade, från utbildningssektorn, kommuner och privata företag inklusive merparten av Skandinaviens ledande företag inom gröna tak.

NYHETSBREV

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och grön infrastruktur? Institutet skickar ett nyhetsbrev 4 gånger om året, där vi håller dig uppdaterad om utvecklingen i Skandinavien. Välkommen att skriva upp dig på vår lista!

Kontakt
+46 (0) 40 – 94 85 20
info@greenroof.se

Adress:
Ystadvägen 56, Malmö