Press

På denna sida samlar vi press, både från Sverige och internationellt.

Promoting green roofs and façades throughout Scandinavia

Gröna väggar på Malmös parkeringshus

Gröna tak – en lösning som bara växer?

City Innovations: The higher you go, the greener it gets