Program

GBSG Webinar hösten 2021


Kursen arrangeras av Gröna takinstitutet.

gbsg-logo

DEL 1 – Halvdag

Talare:
Tanja Hasselmark Mason, Gröna takinstitutet
Gustav Nässlander, Gröna takinstitutet
Helen Johansson, Gröna takinstitutet

Introduktion av dagen

08:30 Välkomna
Tanja Hasselmark Mason

08:35 Utmaningar i urban miljö
Tanja Hasselmark Mason

Föreläsning 1

09:00 Biokol och dess användningsområden
Gustav Nässlander

9:30 Frågestund

09:40 Fikapaus (15 min)

Föreläsning 2

09.55 Gröna tak – Uppbyggnad, funktion och systemlösningar
Tanja Hasselmark Mason / Helen Johansson

10:45 Bensträckare (5 min)

Föreläsning 3

10:50 Gröna väggar – Systemlösningar och inspiration
Helen Johansson

11:10 Frågestund

Föreläsning 4

11.20 Driftsession – Gröna tak och gröna väggar
Tanja Hasselmark Mason, Helen Johansson

12.00 Tack & hej!
Tanja Hasselmark Mason

DEL 2 – Halvdag

Talare:
Tanja Hasselmark Mason, Gröna takinstitutet
Gustav Nässlander, Gröna takinstitutet
Kent Fridell, Edge

Introduktion av dagen

08:30 Välkomna + kort recap från del 1
Tanja Hasselmark Mason

Föreläsning 5

08.40 Stadsträd i den hållbara staden
Gustav Nässlander

Föreläsning 6

09.00 Skelettbäddar för urbana miljöer

09:30 Frågestund

09.40 Fikapaus (15 min)

Föreläsning 7

09.55 BlåGrönGrå (BGG) system och regnbäddar
Kent Fridell

10:35 Bensträckare (5 min)

Föreläsning 8

10.40 BGG-system - Projektering och utformning
Kent Fridell

11:20 Frågestund

Föreläsning 9

11.30 Driftsession Skelettbäddar & BGG-system
Gustav Nässlander & Kent Fridell

12.00 Tack & hej!
Tanja Hasselmark Mason

DEL 3 - Halvdag, cykeltur (valbar)

Häng med på en eftermiddag där vi tittar närmare på olika blå-gröna lösningar som vi har berört under de två halvdagarna med webinarium. Här får ni se gröna tak, gröna väggar, regnbäddar, trädgropar, öppna förstärkningslager (och deras integration i så kallade Blågröngrå system). Vi tittar på de allra senaste lösningarna, drar lärdomar av tidiga blågröna projekt och tar en kaffe och bulle (förhoppningsvis i solen).