Konsultprojekt

Vi erbjuder våra tjänster som underkonsulter till er som skall projektera gröna tak och gröna väggar.

MicrosoftTeams-image

Reco-Lab

Planerad takodling

Vi utvecklade tillsammans med NSVA en projektformulering och konceptskisser för en kommande takodling på Reco-Lab i Helsingborg. I arbetet ingick omvärldsbevakning, platsbesök, kostnadskalkyl tillika teknisk konsultation och dimensioneringsförslag. Resultatet blev en projektformulering med vision och mål för slutprodukten tillsammans med en affärsmodell för takodlingen.

Anlagt: Kommande
Uppdragsgivare: NSVA

P1140672

Ohoj

Ängstak

Sedum-ört tak på hustak och frodigt ängstak på förrådslänga på innergården. Taken ingick som Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, med finansiering från VINNOVA. Vi bistod i projektering och var med och anlade taken.

Anlagt 2014
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Morf

kvsofia_drone

Kv Sofia

Kombinerat solcells- och ängstak

Vi bistod i projektering av takvegetationen som monterades i kombination med solceller. Vi har även bistått MKB med bedömning av slutbesiktning och genomförande. Kv Sofia var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert.

Anlagt 2018
MKB Fastighet AB

ohboy_roof

Ohboy

Semi-intensiv takterass & extensivt våtmarkstak på förrådsbyggnad

Vi har bistått i hela processen från idé- och konceptutveckling, projektering, anläggning och till drift. Ohboy var ett Case inom innovationsprojektet BiodiverCity, finansierat av VINNOVA, där vi ingick som projektpart med funktion som stödjande och rådgivande expert. Vi ansvarar än idag för driften av de gröna taken på fastigheten.

Anlagt 2017
Hauschild+Siegel
Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel

P1200124

Holmastycket

Biotoptak med kalkstäppskaraktär

Taket realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi stod för konceptutveckling och genomförde projektering. Efter anläggning stod vi även för besiktning av taket.

Anlagt 2019
MKB Fastighet AB

IMG_8437

P-Hus Anna & Godsmagasinet

Gröna väggar och fasader

De gröna väggarna realiserades med stöd från Boverkets utlysning Grönare Städer. Vi bistod Malmö Stad med att skriva ansökan och genomförde konceptutveckling och projektering inför upphandling på uppdrag av Parkering Malmö.

Monterat 2019
Parkering Malmö

mkb-augustenborgs-fagelperspektiv-uppratad

Greenhouse

Intensiv takträdgård

Gemensam takträdgård för de boende i huset. Vi har bistått genom att bland annat ta fram driftrutiner.

Anlagt 2016
MKB Fastighet AB
Foto: Slussen, L.G Foto, Leif Gustafsson

Vill du veta mer?

Vårt fokus är på gröna tak, gröna väggar och vegetation på bjälklag.