Utvecklingsprojekt

test

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Projektet har 14 partners - alltifrån etablerade universitet och större företag till småföretag och kommuner.

news_news

Naturvation

Naturbaserad urban innovation är ett 4-årigt projekt som finansieras av EU-kommissionen och involverar 14 institutioner i Europa inom områdena stadsutveckling, geografi, innovationsstudier och ekonomi. Projektet går ut på att utveckla vår förståelse för vad naturbaserade lösningar kan uppnå i städer, undersöka hur innovation kan främjas inom detta område och bidra till att förverkliga potentialen i naturbaserade lösningar för att övervinna stadens hållbarhetsutmaningar genom att arbeta med samhällen och intressenter.

P1090079

Blue green city lab

Blue Green City Lab är testbädden i projektet Testbädd för grönblå lösningar som syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. I det större perspektivet bidrar Blue Green City Lab till mer blågröna städer med färre negativa effekter av extremt väder. Det kan bidra till biologisk mångfald och social hållbarhet.

love

Ecourse.se

Ecourse.se är en plattform för e-kurser med inriktning på blågrön infrastuktur. Plattformen är utvecklad och underhållen av oss på Institutet.

gronatakhandboken

Grönatakhandboken

Handboken utgörs av två handböcker som berör växtbädd och vegetation respektive tätskikt, betong och isolering, samt en vägledning som kopplar samman de båda handböckerna. Även en rapport om arbetsprocessen togs fram. Den innehåller rekommendationer på förtydliganden, förbättringar och möjliga verktyg från idé till drift av en grön anläggning.

Vi deltar kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprojekt

Skulle ni vilja diskutera ett framtida projekt med oss?