Resurser

Grönatakhandboken

Grönatakhandboken färdigställdes våren 2017 och den går att både läsa och ladda ner på gronatakhandboken.se.

Grönatakhandboken utgörs av två handböcker som berör Växtbädd och Vegetation respektive Tätskikt, Betong och Isolering, samt en vägledning som kopplar samman de båda handböckerna. Tryckta versioner av handböckerna kan beställas mot 100 kr ex moms per trycksak via info@greenroof.se

En rapport om arbetsprocessen togs också fram parallellt med handböcker och vägledning. Den beskriver risker och behov i arbetsprocessen och innehåller rekommendationer på förtydliganden, förbättringar och möjliga verktyg från idé till drift av en grön anläggning.

För mer information, gå in på greenroof.nu och läs mer om projektet.

Besök webbplatsen
Skärmavbild 2017-04-24 kl. 09.00.38

Scandinavian Green Infrastructure Association

Scandinavian Green Infrastructure Association är en ideell organisation med medlemmar från akademin, kommunala avdelningar, gröna takföretagare, arkitekter, utvecklare och andra organisationer med intresse för gröna tak och stadsgrön infrastruktur.

Besök webbplatsen
scandinavian-green-roof.org

Publikationer

Här hittar du publikationer från Augustenborgs Botaniska Takträdgård och från våra projekt i egen regi eller i samarbete andra organisationer.