Skolmaterial

Vi tar gärna emot besök av skolgrupper. En del färdigt material finns här på sidan, annars kan ni bara fråga oss om ni vill veta mer.

Ekostadens klassrum – årskurs 6 och uppåt

  • Augustenborgs Botaniska Takträdgård
  • 
Greenhouse Augustenborg

  • Avfallshantering och återvinning

  • Gröna väggen

  • Hållbara drivmedel

  • Öppen dagvattenhantering
  • 
Stadsodling
  • 
Urbana ängar

Vattensafari – förskola 4-6 år

Välkomna till Ekostaden Augustenborg och barnaktiviteten Jakten på vattnet! Aktiviteten är helt avgiftsfri. Den eventuella kostnad som tillkommer är transporten hit. Vi finns belägna på Ystadvägen 56 och det finns fina cykelvägar hit och flera busslinjer som stannar på gångavstånd. Den nyöppnade stationen i Persborg ligger också inom gångavstånd.

Vattenguidningen lämpar sig bäst för barn mellan 4-6 år. Vi har öppet för vattenguidningar mellan april och oktober. Vi hoppas att ni vill komma hit tills oss för en rolig och utmanande utomhusaktivitet!

Ring eller maila för bokning och mer information: 042-948520 / info@greenroof.se