Solpaneler och gröna tak

I takt med att allt fler gröna tak byggs, och att solpaneler blir allt vanligare, finns utrymme för att kombinera dessa till funktionella, smarta och vackra miljöer. Här belyses hur en medveten utformning kan bidra med både ekosystemtjänster och upplevelsevärden.