Sommarkurs Gröna Tak Malmö

Anmälan öppnar November 2022

image00040

Gröna tak-sommarkursen (5 heldagar) hålls på augustenborgs botaniska takträdgård, Malmö

En av världens största forsknings- och utvecklingsanläggningar inom gröna tak! Några höjdpunkter på kursen:

en studieresa till intressanta gröna tak och väggar i vår region

fullskalig installation av ett grönt tak under kursens andra hälft

och sist men inte minst utbyte av tankar och idéer under grupparbeten och workshops

"I am really enjoying working in the Green roof industry. Thanks to you guys. The course last June was inspiring, and actually helped me get the job"

Ryan Hennessy, kursdeltagare 2015

Yrkesverksamma och studenter med olika bakgrunder är välkomna att ansöka till sommarkursen.

Gröna tak-branschen är till sin natur tvärvetenskaplig och vi tror att en blandad grupp med olika färdigheter är en tillgång för kursen. Vårt gemensamma intresse är hållbar stadsutveckling där gröna tak spelar en viktig roll i grönare och mer "livliga" städer!

"Först och främst leddes kursen av mycket kunniga lärare med en inspirerande passion för gröna tak. För det andra är Botaniska takträdgården i Augustenborg en utomordentligt bra plats att lära sig att bygga gröna tak. För det tredje var det en bra möjlighet att träffas och arbeta tillsammans med andra gröna takentusiaster - en bra utgångspunkt för att bygga ett grönt taknätverk!"

Olof Woltil, kursdeltagare 2014

De fem dagarna inkluderar

Föreläsningar om planering, system, lager, installation och underhåll av extensiva och intensiva gröna tak.

Inklusive en introduktion till gröna väggar och fasader. Vi tittar på olika system och tillvägagångssätt för gröna tak och fasadgrönska och diskuterar deras potentiella för- och nackdelar. Vi diskuterar uppbyggnaden av gröna tak och de olika lagrens funktion (dränering, isolering, rotskydd, etc.). Vi talar också om olika aspekter vid planering och anläggning, plus går igenom växter som är lämpliga för gröna tak och gröna väggar, deras taxonomi och etablering.

Fullskalig installation av ett grönt tak vid Augustenborgs botaniska takträdgård!

Under andra hälften av sommarkursen installerar vi ett fullskaligt grönt tak inklusive alla dess komponenter såsom underlag, odlingsmedia och plantering. Alla kursdeltagare kommer att delta i alla de olika momenten.

Studieresa i Malmöregionen inklusive en guidad tur i Eco-City Augustenborg och dess unika hållbara öppna dagvatensystem.

Studieresa med fokus på gröna tak och gröna väggar. Gröna tak spelar en viktig roll i de blågröna infrastrukturlösningar som ger ekosystemtjänster och resiliens till våra städer. Vi besöker olika intressanta gröna tak, takparker och gröna vägginstallationer. Vi besöker också en sedumodling nära Malmö.

Workshops om substrat, plantering, risk och säkerhet mm.

Workshops hålls i Augustenborg botaniska takträdgård. Vi går igenom olika material och förbereder vårt eget substrat. Vi tittar också närmare på växthantering, inklusive plantering av frön, sticklingar, pluggar och lökar. På designworkshopen är din uppgift att göra om ett av våra tak!

VILL DU ANSÖKA TILL KURSEN?

Skriv ett mail med följande information: Namn, Yrke, Adress, 100 - 200 ord om din bakgrund och ditt intresse för gröna tak. Skriv "Sommarkurs" i ämnesraden.

"As an international student, I can tell it is difficult to find courses that eventually meet the technical, theoretical and practical outcomes they promise. Yet, this course has not only exceeded my expectations but has also given me enough knowledge and enthusiasm to keep investigating and working in the green roof world. Thank you for this passionate, cosy and funny week! "

Oriol Garcia Antunez, kursdeltagare 2019