Sommarkurs Gröna Tak Malmö

27 Juni - 1 Juli 2022

Anmälan stänger 01/05/22

Sommarkursen (5 heldagar) hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård, Malmö

En av världens största forsknings- och utvecklingsanläggningar inom gröna tak! Några höjdpunkter på kursen:

en studieresa till intressanta gröna tak och väggar i vår region

fullskalig installation av ett grönt tak under kursens andra hälft

och sist men inte minst utbyte av tankar och idéer under grupparbeten och workshops

"I am really enjoying working in the Green roof industry. Thanks to you guys. The course last June was inspiring, and actually helped me get a job."

Ryan Hennessy, kursdeltagare 2015

"Kursen leddes av mycket kunniga lärare med en inspirerande passion för gröna tak och Botaniska takträdgården i Augustenborg är en utomordentligt bra plats att lära sig att bygga gröna tak."

Olof Woltil, kursdeltagare 2014

"This course has not only exceeded my expectations but has also given me enough knowledge and enthusiasm to keep investigating and working in the green roof world. "

Oriol Garcia Antunez, kursdeltagare 2019

Yrkesverksamma och studenter med olika bakgrunder är välkomna att ansöka till sommarkursen.

Gröna tak-branschen är till sin natur tvärvetenskaplig och vi tror att en blandad grupp med olika färdigheter är en tillgång för kursen. Vårt gemensamma intresse är hållbar stadsutveckling där gröna tak spelar en viktig roll i grönare och mer "livliga" städer!

De fem dagarna inkluderar

Föreläsningar om planering, anläggning och skötsel av gröna tak och fasader.

Olika system och tillvägagångssätt för gröna tak och fasadgrönska och deras potentiella för- och nackdelar. Uppbyggnaden av gröna tak och de olika lagrens funktion (dränering, isolering, rotskydd, etc). Olika aspekter vid planering och anläggning, samt växter som är lämpliga för gröna tak och gröna väggar.

Fullskalig installation av ett grönt tak vid Augustenborgs botaniska takträdgård!

I slutet av sommarkursen anlägger vi ett fullskaligt grönt tak inklusive alla dess komponenter såsom dränering, substrat och vegetation. Alla kursdeltagare kommer att delta i alla de olika momenten.

Studieresa i Malmöregionen inklusive en guidad tur i Ekostaden Augustenborg och dess unika hållbara öppna dagvattensystem.

Studieresa med fokus på gröna tak och gröna väggar. Gröna tak spelar en viktig roll i de blågröna infrastrukturlösningar som ger ekosystemtjänster och resiliens till våra städer. Vi besöker olika intressanta gröna tak, takparker och gröna vägginstallationer. Vi besöker också en sedumodling nära Malmö.

Workshops om substrat, plantering, risk och säkerhet mm.

Workshops hålls i Augustenborg botaniska takträdgård. Vi går igenom olika material och förbereder vårt eget substrat. Vi tittar också närmare på växthantering, inklusive plantering av frön, sticklingar, pluggar och lökar. På designworkshopen är din uppgift att göra om ett av våra tak!

Gästföreläsare blir Torben Eg Hoffmann från BG Byggros, Danmark och Peter Korn från Klinta Trädgård AB.

Prislista

Anmälan innan 1 mars

Yrkesverksam: 10 375 SEK
8 300 SEK (exkl. moms)

Student: 6 225 SEK
(inkl. moms)

Anmälan efter 1 mars

Yrkesverksam: 11 500 SEK
9 200 SEK (exkl. moms)

Student: 6 875 SEK
(inkl. moms)