Guidade turer

Våra guidade turer är 60, 90 respektive 120 minuter långa och är lämplig för vilken grupp som helst. Här ingår en introduktion samt besök på intressanta platser i området.

Heldagspaket

Våra heldagspaket är 6 timmar långa, inkluderar lunchpaus och går att skräddarsy så det passar just er bäst.

Tekniskt besök

Tekniska besök är mer ingående och lämpliga för de som har ett fördjupat intresse inom särskilda områden. Dessa besök är 180 min långa.

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och blågrön infrastruktur? Välkommen att skriva upp dig på vår lista!