180 min

Tekniskt besök

Covid-19: Alla våra guidningar genomförs så säkert som möjligt enligt FHM:s rekommendationer.

Foto: L.G Foto/Leif Gustafsson

Vad är ett tekniskt besök?

Merparten av de grupper som besöker Ekostaden Augustenborg och Takträdgården har ett fördjupat intresse inom ett särskilt område relaterat till hållbar stadsutveckling och grön infrastruktur. Vi erbjuder tekniska besök där ni får en större inblick inom ett valfritt specialområde och vilka åtgärder som vidtagits i Ekostaden.

Vi erbjuder studentrabatt på samtliga tekniska besök.

Välj mellan:

Vi besöker ett flertal av de hållbarhetslösningar som finns i Ekostaden, däribland MKB:s nya spjutspets-projekt Greenhouse, Framtidens Tvättstuga och ”Kaninhotellet”. Augustenborgs Botaniska Takträdgård och stora delar av dagvattensystemet visas också upp där några av de tekniska aspekterna diskuteras; vad har fungerat bra respektive mindre bra?