6 timmar

Heldagspaket

Covid-19: Alla våra guidningar genomförs på ett säkert sätt och följer FHM:s rekommendationer.

Välj mellan:

1. Malmö – den hållbara staden

Vi besöker dessa platser:

Västra hamnen

Malmö den hållbara staden

Historien om Ekostaden Augustenborg är främst en historia kring social hållbarhet på kvartersnivå – från problemområde till mysig stadsdel. Vad kan vi lära från projektet Ekostaden Augustenborg? I detta besök går vi djupare in på hur stadsdelen har växt fram från problemområde till mysig stadsdel med fokus på boendemedverkan och miljö. Merparten av de miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i området, inomhus som utomhus, presenteras. Vi besöker ett flertal av de hållbarhetslösningar som finns i Ekostaden, däribland MKB:s nya spjutspets-projekt Greenhouse, Framtidens Tvättstuga och ”Kaninhotellet”. Augustenborgs Botaniska Takträdgård och stora delar av dagvattensystemet visas också upp där några av de tekniska aspekterna diskuteras; vad har fungerat bra respektive mindre bra? Västra Hamnen har gått från att vara ett industriområde till att bli ett ledande föregångsområde för hållbar utveckling. Vi kommer att titta närmare på några särskilt intressanta hållbarhetssatsningar, bland annat cykelhuset Ohboy och mässområdet Bo01.

2. Malmö – den blågröna staden

Vi besöker dessa platser:

Malmö den blågröna staden – klimatanpassning med grön infrastruktur och hållbar dagvattenhantering

Gröna tak, gröna väggar, stadsträd och öppen dagvattenhantering är viktiga redskap när vi möter ett mer extremt väder till följd av pågående klimatförändringar. I detta besök tittar vi närmare på dessa redskap utifrån klimatanpassning av urbana miljöer. Lokalt Omhändertagande av Dagvatten blir allt viktigare om tätbebyggda städer ska kunna möta klimatförändringar. I detta fördjupade studiebesök diskuterar vi framtidens utmaningar med värmeböljor och kraftigare regn. Hur fungerar LOD-lösningar med dammar, kanaler, raingardens och svackdiken och hur kan de kompletteras med gröna tak och väggar? Vi börjar med en längre guidning i Ekostaden där vi besöker områdets mest intressanta dagvattenlösningar. Ekostaden Augustenborg klarade sig bättre än många andra stadsdelar när 120 mm regn föll över Malmö den 31 augusti 2014, tack vare det öppna dagvattensystemet. Bo01 i Västra Hamnen har också öppna dagvattensystem med dammar och kanaler och en mängd gröna tak, men skiljer sig från Augustenborg på flera sätt, som vi kommer att titta närmare på.

3. Malmö – den gröna staden

Vi besöker dessa platser:

Takträdgårdar på Hotell Garden

Triangeln

Malmö den gröna staden, högt och lågt

I den här turen tittar vi helt enkelt närmare på några av Malmös olika gröna takparker (på hustak eller bjälklagsgårdar). Några exempel är Augustenborgs Botaniska Takträdgård, Ekostaden Augustenborg, Greenhouse, Hotell Garden, Triangelhuset, Parkeringshuset Godsmagasinet och biotoptaket med solpaneler på kv Sofia.

11 500 SEK exkl. moms

Allmän information

Om ni önskar att skräddarsy ert heldagspaket, med andra besöksmål än ovan föreslagna, kan ni ange detta i er bokningsförfrågan (se lista här).

Kostnader för transporter och måltider tillkommer.

Senast 2 veckor före besöket behöver vi känna till olika matallergier/-preferenser.

Lunchen blir hos Pedallers Kitchen. Det går dock att byta ut mot annat.

Lunch från Pedallers Kitchen

Alla Pedallers Kitchens grönsaker är närproducerade, ekologiska och, vid säsong, oftast från stadsodlare här i Malmö. Köttet kommer från skånska gårdar och drycken från Sövde musteri här i Skåne.