Vill ni lära er mer om blågröna lösningar?

Vi håller föreläsningar, seminarier, webinar, kurser och e-kurser inom gröna tak och andra blågröna lösningar.

Föreläsning & webinar

Våra föreläsningar i bland annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, stadsträd och gröna byggnader ser till att skapa en bred förståelse för blågröna lösningar och går att skräddarsy utefter era behov.

hero5

Vi föreläser idag inom olika utbildningsinstitutioner och välkomnar fler givande samarbeten. Boka gärna också in oss som en del i en konferens/utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation.

Baskurs gröna tak

Vi har designat vår egna e-kurs om gröna tak, där skötsel ingår som ett av momenten. E-kursen genererar ett certifikat efter avslutad kurs.

Intensivkurs Gröna tak Malmö

Under många år har vi arrangerat vi vår internationella intensivkurs om gröna tak och väggar. Såväl teori som praktik och platsbesök inkluderas. Kursen hålls på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Gröna & Blå lösningar i den cirkulära staden

Denna kurs fokuserar på blågröna lösningarna i våra täta städer. Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

Hugo Settergren
Projektledare

Några frågor?

Prata med Hugo.