Vill ni lära er mer om blågröna lösningar?

Vi håller föreläsningar, seminarier, webinar, kurser och e-kurser inom gröna tak och andra blågröna lösningar.

Våra föreläsningar i bland annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, stadsträd och gröna byggnader ser till att skapa en bred förståelse för blågröna lösningar och går att skräddarsy utefter era behov.

Vi föreläser idag inom olika utbildningsinstitutioner och välkomnar fler givande samarbeten. Boka gärna också in oss som en del i en konferens/utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation.

Baskurs gröna tak

Vi har designat vår egna e-kurs om gröna tak, där skötsel ingår som ett av momenten. E-kursen genererar ett certifikat efter avslutad kurs.

Baskurs skötsel gröna tak inkl diplom

Genomgång av skötsel av både sedumtak och biotoptak, plus grunderna i planering och anläggning av gröna tak generellt ingår.

- Tre föreläsningssessioner om gröna tak á 50 min, innehållande allt man behöver ha koll gällande gröna tak och skötsel. Frågestund vid varje tillfälle.
- Tillgång till åhörarkopior av föreläsningarna.
- Tillgång till quiz
- Certifikat vid slutförd utbildning

Fysisk kurs som bokas som grupp, minst 3 och högst 15 personer. Föreslå gärna ett datum som passar er bäst. Genomförs på önskad plats eller på takträdgården, Ystadvägen 56, Malmö.

Pris: 4000kr exkl. moms/person

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.