Utbildning

Från och med juni 2024 kommer studiebesök och föreläsningar att erbjudas via www.greenblueguide.se. Green Blue Guide är ett företag som är fristående från Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA). Det drivs av en tidigare medarbetare på Scandinavian Green Roof Institute AB (SGRI). SGIA erbjuder inte studiebesök och föreläsningar utan rekommenderar Green Blue Guide.

Baskurs gröna tak

Vi har designat vår egna e-kurs om gröna tak, där skötsel ingår som ett av momenten. E-kursen genererar ett certifikat efter avslutad kurs.