tinier

Blågröna lösningar

- I den cirkulära staden

Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

Biochar_pile-1-1024x682-landscape

Biokol och dess funktion i blå-gröna systemlösningar

Vilka möjligheter finns för att skapa cirkulär fosforanvändning genom pyrolys av olika organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, rötslam, mm.)? Vad har biokol för kapacitet att förbättra blågröna lösningar i staden?

Tekniska system och uppbyggnad av urbana blågröna lösningar

Vad finns det för lösningar idag för gröna tak, gröna väggar, stadsträd, regnbäddar, biofilter och andra blågröna lösningar? Hur kan dessa utformas så att funktion och nytta optimeras?
Vi fokuserar på systemlösningar för bättre dagvattenhantering, näringsflöden och resilienta ekosystem.

aug_old
466145ED-DBC2-467D-8546-5F19542568F4_1_105_c

Ta vara på vattnet

Skyfall, översvämningar och långvarig torka är några av framtidens stora utmaningar i den täta staden och något vi behöver hitta lösningar på. Vad finns det för möjligheter för dagvattenhantering och -recirkulering?

Drift och skötsel

Driften är det som i slutändan säkerställer och bibehåller en fungerande anläggning. Hur ska olika lösningar utformas för att underlätta för driften? Vilka insatser underlättar för minskade driftkostnader och bibehåller estetiska kvalitéer?

MicrosoftTeams-image (1)

Tanja Hasselmark Mason
Projektledare

Några frågor?

Prata med Tanja.