Varvsparken-3-1024x683

Varvsparken

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Här är en skogsbiotop anlagd som är konstruerad med höjdskillnader och stora stenblock för att kännas autentisk. Biokol har lagts ut över en del av ytan som en del av ett pågående test.